is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

De ANBI en giften, schenkingen en donaties

De ANBI en giften, schenkingen en donaties

Waarom een gift doen aan een ANBI instelling?

Het is fiscaal aantrekkelijk om te schenken aan een ANBI stichting. Voor de schenker geldt dat je deze schenking kunt aftrekken. Dat kan een belastingvoordeel opleveren. Voor de stichting zelf geldt dat je geen schenkbelasting hoeft af te dragen.

De ANBI status

Het is voor particulieren fiscaal aantrekkelijk om te schenken aan een goed doel dat door de Belastingdienst is aangemerkt als ANBI. Dat zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen.

ANBI

Als je nog geen ANBI status hebt, kun je er een aanvragen bij de Belastingdienst. De criteria zijn als volgt:

  • Het doel en de feitelijke werkzaamheden van de stichting moeten een algemeen belang dienen;
  • De instelling mag geen winstoogmerk hebben;
  • De statuten moeten ANBI-proof zijn, onder ander op het punt van onafhankelijkheid van het bestuur, minimaal drie bestuursleden en eisen bij opheffing;
  • De stichting mag geen particulier of individueel belang dienen;
  • Bestuurders mogen geen beloning ontvangen, wel een onkostenvergoeding en een niet bovenmatig vacatiegeld;
  • De organisatie moet een actueel beleidsplan hebben.

De Belastingdienst beoordeelt elk geval apart.

Fiscale voordelen

Als ANBI hoef je geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die je ontvangt. Dit houdt in dat je bijvoorbeeld niet mag worden verplicht om het bedrag terug te storten aan de familie. Jouw donateurs kunnen hun giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Het erven van een legaat

Mensen kunnen bij het opstellen van hun testament jouw stichting aanwijzen als legataris. Na hun overlijden erft de stichting dan een legaat. Dit is een bepaald goed of bepaalde som geld die wordt afgestaan aan de legataris. Er is in dit geval geen risico op het erven van de schulden van de overledene.

Attendeer jouw donateurs

Zorg ervoor dat jouw donateurs weten dat ze de stichting kunnen steunen. Heeft de stichting een ANBI, vermeld dit dan duidelijk en geef heldere informatie.

    is een dienst van Notarian