is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

ANBI

ANBI

Wat is een aNBI?

Document of contract

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit is een status die een stichting kan hebben. De Belastingdienst kan deze status toekennen aan een stichting. Als de stichting de status heeft kan de stichting fiscaal gunstig giften aftrekken van de belasting. Een belangrijke voorwaarde voor de ANBI status is dat het in de statuten staat en dat er minimaal 3 bestuurders zijn. Er moet een onafhankelijk bestuur zijn.

Als de stichting de ANBI status heeft hoeft deze geen schenk- of erfbelasting te betalen aan de Belastingdienst als de stichting een schenking of erfenis ontvangt.

De stichting moet aan bepaalde eisen voldoen wil zij in aanmerking komen voor de ANBI status. Deze eisen zijn te vinden op de site van de Belastingdienst.

Naast de ANBI status is er ook een SBBI status.

    is een dienst van Notarian