is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Stichtingsbestuurder

Stichtingsbestuurder

Wat is een stichtingsbestuurder?

Document of contract

Een stichtingsbestuurder is een persoon die de stichting bestuurt en deel uitmaakt van het stichtingsbestuur. De bestuurder vertegenwoordigt de stichting, neemt besluiten (volgens de statuten) en verzorgt de dagelijkse gang van zaken.

De eerste stichtingsbestuurder(s) staan in de statuten. Als een bestuurder wisselt gaat dit via de Kamer van Koophandel. Een wijziging van bestuurder is kosteloos bij de KvK.

In beginsel is de stichting zelf aansprakelijk. Handelt de stichtingsbestuurder buiten zijn bevoegdheid? Dan kan de bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

De taken van de stichtingsbestuurder zijn vastgelegd in de wet in artikel 2:291 van het Burgerlijk Wetboek.

  • Het meervoud van stichtingsbestuurder is Stichtingbestuurders

is een dienst van Notarian