is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Statuten

Statuten

Wat zijn statuten?

Document of contract

De statuten zijn een formeel stuk. Ze maken onderdeel uit van de akte van oprichting. In de statuten staan de regels en bepalingen van de stichting. Zoals de naam, doelstelling, plaats en vestiging, regels omtrent besluitvorming, statutenwijziging en het opheffen van de stichting.

De statuten moeten door de notaris opgesteld en ondertekend zijn Wil je de statuten van de stichting wijzigen? Dan moet dat altijd via de notaris.

Naast de statuten kan je een huishoudelijk reglement maken. Dit zijn de interne regels van de stichting. Deze hoeven niet langs de notaris.

    is een dienst van Notarian