is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Stichting staat in testament

Stichting staat in testament

De stichting wordt genoemd in een testament, wat nu?

De stichting ontvangt een erfenis. Die kun je niet zomaar aanvaarden. Daar zijn risico’s aan verbonden. Vandaar dat er ook regels voor zijn, zoals altijd beneficiair aanvaarden.

Stichting in testament genoemd

Je kunt als stichting in een testament zijn opgenomen. De stichting erft dan, niet de bestuurders. Als je als stichting te horen krijgt dat je in een testament staat genoemd, hoe moet je dit dan aanpakken?

Eerst naar de statuten

Lees eerst de statuten van de stichting door. Staat hier iets in over erfenissen. Mag de stichting wel erfenissen ontvangen? Als dat niet het geval is moet de stichting de erfenis verwerpen. Het stichtingsbestuur besluit of zij de erfenis aanvaarden of verwerpen. Dit doen zij in een bestuursbesluit.

Testament

Vraag het deel van het testament op waaruit blijkt dat de stichting is genoemd. Dit vraag je op bij een van de erfgenamen of een executeur. In het testament staat of de stichting is benoemd tot erfgenaam of dat er een legaat is nagelaten.

testament

Stichting als erfgenaam

Als de stichting als erfgenaam is benoemt, moet de stichting de erfenis altijd beneficiair aanvaarden. Dit houdt in dat er eerst een boedelbeschrijving moet komen. Als daaruit blijkt dat er meer schulden dan bezittingen zijn, dan kan de stichting de erfenis alsnog verwerpen.

Als de stichting de erfenis direct (zuiver) aanvaard, loopt de stichting het risico op te moeten opdraaien voor de schulden. Dat wil je natuurlijk voorkomen.

Als blijkt dat er meer bezittingen zijn dan schulden, dan kan je de erfenis aanvaarden. De erfgenamen of executeur keren dit bedrag uit aan de stichting.

Stichting als enige erfgenaam

Als de stichting als enige erfgenaam is benoemd, moet de stichting de erfenis zelf afhandelen. Ook hier geldt dat de stichting altijd het best de erfenis beneficiair kan aanvaarden.

De stichting moet een verklaring van erfrecht aanvragen bij de notaris. In een verklaring van erfrecht staat wie de erfgenamen zijn van een erflater. Deze verklaring is een bewijs dat de stichting erfgenaam is.

De stichting kan via onze zustersite DoeHetZelfNotaris een verklaring van erfrecht opvragen. Deze aanvraag gaat volledig digitaal. Je hoeft dus niet op kantoor bij de notaris te komen.

Stichting ontvangt een legaat

De stichting kan ook een legaat ontvangen. Een legaat is een geldbedrag of een duidelijk omschreven object. Deze kun je niet beneficiair aanvaarden. Het is aanvaarden of verwerpen. Een legaat kan geen schuld zijn. Een legaat kan wel onder last zijn. Dan moet de stichting iets uitvoeren om het legaat te kunnen ontvangen. Bekende voorbeelden zijn het ontvangen van een kunstwerk, onder de verplichting om dit altijd ten toon te stellen. Als een legaat onder last is, bekijk dan zorgvuldig of je het wel wil aanvaarden.

Als de stichting een legaat ontvangt, is deze geen erfgenaam in de formele zin van het woord. De stichting hoeft dan ook niets te doen voor de afhandeling.

Erfbelasting

Bij het ontvangen van een erfenis of legaat moet de stichting aangifte erfbelasting doen bij de Belastingdienst. Heeft de stichting de ANBI status? Dan is de stichting vrijgesteld van de erfbelasting. De stichting moet wel aangifte doen bij de Belastingdienst.

    Lees meer over Bestuur

    is een dienst van Notarian