is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Sterke en zwakke punten van jouw stichting

Sterke en zwakke punten van jouw stichting

Waar staat jouw stichting exact?

Je kunt een analyse maken van de positie van jouw stichting. Daarbij zet je de sterke en zwakke punten in een lijst. Die maak je in een schema, dat noem je een SWOT analyse. Hiermee weet je als bestuur wat je moet verbeteren.

Sterke en zwakke punten stichting

Voor het succes van jouw stichting is het belangrijk dat je scherp zicht hebt op de sterke en de zwakke punten van jouw organisatie. Inzicht in jouw organisatie krijg je door de huidige situatie te vergelijken met anderen.

Het kapitaal van jouw stichting concentreert zich in drie of vier hoofdpunten:

  1. De mate waarin jouw goede doel aanspreekt bij het publiek.
  2. De goodwill die jouw stichting heeft opgebouwd bij donateurs en sponsoren.
  3. De bevlogenheid van jou en jouw medebestuursleden.
  4. De inzet van jouw vrijwilligers.

Sterk en zwak zijn geen absolute begrippen: op welke punten steekt jouw stichting goed af bij andere stichtingen? En waar zie je verbeterpunten: waar doet jouw stichting het minder goed? Waarom is de hulp die jouw stichting verleent beter (of slechter) dan de hulp van andere organisaties? Sterk en zwak is relatief, en intern gericht: jouw stichting en de door jouw stichting geboden hulp.

SWOT-analyse

besturingscyclus

Werp ook een blik in de toekomst. Liggen er volgens jou kansen voor jouw stichting en voor de doelgroep? En waar denk je dat die kansen liggen? Kan je ook donkere wolken herkennen? Zie je bedreigingen voor jouw stichting? Of voor haar doelgroep? Een dergelijke analyse wordt in de literatuur aangeduid als SWOT-analyse. Kansen en bedreigingen komen van buiten jouw organisatie.

Een SWOT-analyse hoef je als oprichter en/of bestuurder van een stichting niet in je eentje te doen. Betrek indien mogelijk medewerkers, vrijwilligers en andere belangstellenden bij dit onderzoek. Door de werkelijkheid en de toekomst van zoveel mogelijk kanten te bekijken, ontstaat een zo objectief mogelijk beeld.

Vergelijk je het opleidingsniveau, de expertise en de andere kwaliteiten van jouw bestuursleden met die van bestuurders van andere stichtingen, dan zie je gemakkelijk dingen over het hoofd. Bekijk je de kwaliteiten van een bestuurslid met een interne bril, dan komt een vaardigheid als ‘Spreekt Roemeens, Hongaars, Engels en Nederlands’ veel gemakkelijker aan het licht.

Hoe beoordeel je de resultaten?

In de volgende stap werk je de bevindingen uit. In een matrix met twee rijen (sterktes/zwaktes) en twee kolommen (kansen/bedreigingen) zet je de zaken tegen elkaar af:

 KansenBedreigingen
Sterktes12
Zwaktes34

Vestig eerst jouw aandacht op de kwadranten 1 en 4.
1: jouw stichting is er goed in en er ligt een kans. Doen!
4: jouw stichting is er echt niet goed in en het vormt een serieuze bedreiging. Los het probleem op!

Maar schenk ook aandacht aan de vlakken 2 en 3.
Vlak 2: er vormt zich een bedreiging op een punt waar we sterk zijn. Dit moeten we dus gemakkelijk kunnen oplossen of voorkomen.
Vlak 3: Er ligt een kans, maar onze organisatie is er niet op ingericht om die kans op te pakken. Heeft het zin de stichting zo te veranderen dat we de kans wél kunnen benutten?

Tot slot

Slecht nieuws verspreidt zich als een lopend vuurtje. En dat doet een SWOT-analyse geen goed. Vraag je mensen naar sterktes en zwaktes, dan worden zwaktes breed uitgemeten. Informeer je naar kansen en bedreigingen, dan beschik je binnen no-time over een waslijst aan bedreigingen.

Stel het team dat de SWOT-analyse uitvoert zorgvuldig samen: kies mensen die doorvragen op sterke punten en meer willen weten over kansen.

    is een dienst van Notarian