Bestuurswissel stichting

Bestuurswissel stichting

Bestuurswissel stichting

In het statuten van de stichting staat beschreven hoe er nieuwe bestuursleden gekozen kunnen worden en hoe de bestuurswissel plaatsvindt. Elk bestuur zou voortdurend bezig moeten zijn met opvolging. Door de opvolging geregeld aandacht te geven, voorkom je panieksituaties als er een bestuurslid opstapt. Zorg voor goede functieomschrijvingen, leg procedures schriftelijk vast en houd bij op welke data de zittingstermijnen aflopen.

Nieuw bestuur

Het benoemen en ontslag van een bestuurder is vastgelegd in de statuten. Bij het wisselen van een bestuurder moet je de procedure die beschreven is in de statuten volgen. Het bestuur moet een besluit nemen en dit besluit moet worden vastgelegd.

Als een bestuurder aftreedt moet er decharge worden verleent. Decharge is de ontheffing van aansprakelijkheid voor het gevoerde beleid. Als er decharge is verleent aan een bestuurder is hij niet meer aansprakelijk voor hetgeen hij verantwoordelijk was.

Herbenoeming

Een bestuurder wordt vaak voor een bepaalde tijd benoemt. Een bestuurder kan ook langer blijven met een herbenoeming. Lees hiervoor goed de statuten door om te controleren of dit wel mogelijk is! Het besluit tot herbenoeming moet door het bestuur worden genomen. Als dat niet gebeurt is hij juridisch gezien geen bestuurder meer. Besluiten die deze bestuurder neemt kunnen dan ongeldig zijn. De bestuurder is dan onbevoegd om namens de stichting te handelen.

Kennisoverdracht

Zorg voor een goede kennisoverdracht. Denk daarbij aan:

  • Processen. Welke processen lopen er en wat moet het nieuwe bestuurslid daar precies voor doen?
  • Relaties en afspraken. Welke relaties onderhoudt het aftredende bestuurslid en welke afspraken zijn daarmee gemaakt?
  • Overdracht. Welke taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid neemt het nieuwe bestuurslid over?

Controle

Controleer of alles goed wordt overgedragen aan het nieuwe bestuurslid. Denk daarbij aan:

  • Achterstanden. Is het aftredende bestuurslid bij met de werkzaamheden of is er een achterstand die ingelopen moet worden?
  • Huidige afspraken. Staan alle afspraken op papier en stemmen zij overeen met de afspraken die op de algemene vergadering zijn gemaakt?
  • Administratie. Is de kas, het banksaldo, de voorraad en inventaris conform de administratie? Zo niet, laat de vertrekkende bestuurder de tekorten aanvullen, desnoods uit eigen zak.

Aanvaarding

Zorg dat het vertrekkende bestuurslid de door hem of haar afgesloten administraties ondertekent. De nieuwe bestuurder tekent vervolgens ook als bewijs van controle en acceptatie.

Indien de penningmeester vertrekt: draag de kas over aan de nieuwe penningmeester en laat hem of haar in het kasboek tekenen voor ontvangst.

Wijziging doorgeven aan KvK en bank

Is de stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Dan dient de bestuurswissel binnen een week na plaatsvinden te worden doorgegeven. Daarna geef je de wijziging door aan de bank. Vooral voor de tekenbevoegdheid is het belangrijk dat je dit tijdig doet.

Lees ook: Wijzigingen in het bestuur doorgeven.

    0
    Je winkelwagen