is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Decharge

Decharge

Wat is een decharge?

Document of contract

Decharge is het jaarlijkse besluit waarbij het bestuur van de stichting een bestuurder ontslaat van aansprakelijkheid. Daarmee keurt het bestuur het financiële beleid van de bestuurder goed. Het bestuur kan de bestuurder niet meer achteraf aansprakelijk stellen.

In de statuten kun je een regeling opnemen voor het verlenen van decharge. Decharge heeft alleen interne werking. Dus binnen het bestuur van de stichting.

    is een dienst van Notarian