is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Bestuurder uit het bestuur zetten

Bestuurder uit het bestuur zetten

Hoe kan ik een bestuurder uit het bestuur zetten?

Het bestuur kan een bestuurder schorsen of zelfs ontslaan. Bekijk eerst wat er in de statuten staat beschreven. Ontslag kan ook via de rechter plaatsvinden.

Bestuurder schorsen of ontslaan

uit het bestuur zetten

In de statuten staat meestal een regeling over het schorsen en/of het ontslag van een bestuurder. Bijvoorbeeld: “De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur” en “Een bestuurder gedefungeerd door ontslag door de gezamenlijke overige bestuurders”.

Het is goed mogelijk dat voor een dergelijk besluit extra waarborgen zijn opgenomen. Bijvoorbeeld dat er een minimaal aantal bestuursleden aanwezig moet zijn om het besluit te kunnen nemen. Lees dus eerst de statuten door om te controleren of hier een procedure voor schorsing en/of ontslag instaat.

Ontslag door rechter

Daarnaast is er ook nog een wettelijke regeling die het ontslag van een bestuurder beschrijft, artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek. Hierin staat dat de rechter een bestuurder kan ontslaan. De rechter kan een bestuurder ontslaan op grond van:

  • verwaarlozing van zijn taak;
  • andere gewichtige redenen;
  • ingrijpende wijziging van omstandigheden op grond waarvan het voortduren van het bestuurderschap in redelijkheid niet geduld kan worden; en
  • het niet of niet behoorlijk voldoen aan een bevel van de voorzieningenrechter.

Dit verzoek kan worden ingediend door elke belanghebbende. Dat wil zeggen dat je moet aantonen dat je een belang hebt bij de stichting en bij het ontslag. Het verzoek kan ook ingediend worden door het Openbaar Ministerie. Die zal dat doen als er zeer zwaarwegende gronden aanwezig zijn. Het OM heeft geen algemene toezichthoudende rol. Er moet dan sprake zijn van strafbare feiten.

Schorsen en verbod

Als het verzoek tot ontslag is ingediend kan de rechter ook een voorlopige voorziening treffen door de bestuurder te schorsen. Dit is geregeld in artikel 2:298 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Als een bestuurder door de rechter is ontslagen kan hij/zij gedurende 5 jaar na het ontslag geen bestuurder van een stichting zijn. Tenzij de bestuurder geen ernstig verwijt kan worden gemaakt.

Arbeidsovereenkomst met de stichting

Een bestuurder kan ook een arbeidsovereenkomst met de stichting hebben. In artikel 2:298a van het Burgerlijk Wetboek staat dat de rechter de arbeidsovereenkomst van de bestuurder niet kan herstellen. Dat houdt in dat de bestuurder geen herstel van de arbeidsovereenkomst bij de rechter kan vragen als deze is beëindigd.

Er is een verschil tussen de stichtingbestuurder en de bestuurder met een arbeidsovereenkomst.

De arbeidsovereenkomst moet wel op grond van een ontslaggrond zijn beëindigd. Is dat niet het geval? Dan kan de bestuurder een gerechtelijke procedure starten en om een billijke vergoeding verzoeken.

    Lees meer over Bestuur

    is een dienst van Notarian