is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Ontstentenis en belet

Ontstentenis en belet

Wat is ontstentenis en belet?

Ontstentenis en belet is de afwezigheid van een bestuurder. Deze afwezigheid kan tijdelijk zijn, maar ook voor altijd.

Ontstentenis en belet

In de statuten van de stichting moet een regeling zijn opgenomen omtrent de ontstentenis en belet van het bestuur. Maar wat houdt dat in, ontstentenis en belet? Het betekent dat het bestuur afwezig is. Dit kan een tijdelijke afwezigheid zijn maar ook een afwezigheid voor altijd. Bijvoorbeeld als een bestuurder is overleden.

Ontstentenis houdt in dat de bestuurder niet langer in functie is (gedefungeerd). Dit kan verschillende oorzaken hebben. De bestuurder kan zijn overleden, ontslag hebben genomen of zijn afgetreden. Bij ontstentenis van de bestuurder moet er dus een nieuwe bestuurder worden gezocht om zijn/haar plaats in te vullen.

Bij belet is er sprake van tijdelijke afwezigheid. De bestuurder of het bestuur is in dat geval tijdelijk niet aanwezig en het is voor die bestuurder of het bestuur niet mogelijk om zijn functie uit te voeren. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de bestuurder ziek is of is geschorst. De bestuurder is in dat geval nog wel in functie, en blijft deel uitmaken van het bestuur.

ANBI

ANBI

Bij de ANBI gelden op dit punt al langer strengere eisen. Het bestuur van een ANBI-stichting mag namelijk niet uit minder dan drie leden bestaan. In de statuten moet zijn opgenomen dat deze situatie niet langer dan zes maanden mag voortduren.

Statuten

In de statuten moet er een regeling zijn opgenomen waarin staat hoe er gehandeld moet worden als het voltallige bestuur afwezig is. Er kunnen tijdelijk besluiten worden genomen die bekrachtigd worden op het moment dat er wel weer een bestuur is.

Staat zo’n regeling niet in jouw statuten? Dan moet je dit bij de eerstvolgende statutenwijziging opnemen.

Het begrip “ontstentenis en belet” is voor het eerst geïntroduceerd toen de WBTR werd ingevoerd.

    Lees meer over Bestuur

    is een dienst van Notarian