is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Kan donateur stichtingsbestuurder ontslaan?

Kan donateur stichtingsbestuurder ontslaan?

Kunnen donateurs het stichtingsbestuur ontslaan?

Nee, de donateurs hebben geen zeggenschap in een stichting en kunnen niet het stichtingsbestuur ontslaan. Stichtingsbestuurders worden benoemd en ontslagen door het bestuur. Soms is er een Raad van Toezicht de hier een rol in heeft. Een stichting is dus anders dan een vereniging, daar bepalen de leden het bestuur.

Kunnen donateurs een stichtingsbestuurder ontslaan?

Als donateur van een stichting wil je natuurlijk dat jouw donatie daadwerkelijk wordt gebruikt voor het goede doel waarvoor de stichting zich inzet. Bij kleinere (en lokale) stichtingen zijn de donateurs meestal ook bekend met de bestuurders. Wat als je het vertrouwen in het stichtingsbestuur verliest? Bijvoorbeeld omdat de bestuurder zichzelf verrijkt. De donateurs zijn niet de baas in een stichting, dat is het bestuur.

Ontslag bestuurder via de rechter

De wet biedt als vorm van toezicht iedere belanghebbende de mogelijkheid om een stichtingsbestuurder te laten ontslaan. Dat doe je door een verzoek te richten aan de rechtbank tot ontslag van de bestuurder. Een donateur kan een belanghebbende zijn, maar de rechter zal dus wel moeten kunnen beoordelen dat je echt een belang hebt bij het ontslag. Daarnaast moet je ook voldoende hard kunnen maken dat er redenen zijn om de bestuurder te laten ontslaan. Dat zal in de praktijk heel lastig zijn. De stichting zal mogelijk jaarstukken publiceren, maar andere gegevens zijn niet openbaar.

Een bestuurder die door de rechter is ontslagen, mag vijf jaar lang na het ontslag geen bestuurder van een (andere) stichting worden.

Ook kunnen de statuten bepalen dat de stichtingsbestuurder door de donateurs kunnen worden ontslagen. Dan is niet eerst een procedure bij de rechter nodig. Dit is meestal niet zo opgenomen. Een stichting kent geen mogelijkheid om te vergaderen met de donateurs. Dat is dus fundamenteel anders dan bij een vereniging. Daar hebben de leden het voor het zeggen, zij kiezen het bestuur. De leden kunnen dan ook het bestuur naar huis sturen.

Stichting zonder bestuur

Als de stichting door het ontslag geheel zonder bestuurder(s) komt te zitten en de statuten hebben daarvoor geen oplossing, kan de rechter een (tijdelijke) bestuurder benoemen.

    e-boekhouden.nl

    is een dienst van Notarian