Bestuurder benoemen bij stichting zonder bestuur?

Bestuurder benoemen bij stichting zonder bestuur?

Hoe kan een bestuurder worden benoemd bij een stichting zonder bestuur?

Iedere belanghebbende mag aan de rechtbank verzoeken om een bestuurder te benoemen, als de stichting zonder bestuur komt. De procedure omschreven in de statuten moet gevolgd worden.

Stichting zonder bestuur

Het kan voorkomen dat een stichting zonder bestuur komt te zitten. Bijvoorbeeld door het overlijden van de enig bestuurder. Stichtingen kennen geen Algemene Vergadering of aandeelhoudersvergadering. Er kan daardoor bij een stichting niet van binnenuit een bestuur worden benoemd.

Verzoek aan rechtbank

De wet heeft voor deze gevallen een regeling gemaakt. Iedere belanghebbende mag als het door de statuten voorgeschreven bestuur geheel of gedeeltelijk ontbreekt aan de rechtbank verzoeken om een bestuurder te benoemen. Let op: dit kan alleen als er volgens de statuten te weinig bestuurders zijn. De rechtbank moet de bestuurder dan benoemen op de manier zoals in de statuten staat voorgeschreven.

Nieuwe stichting oprichten

Voor dit verzoek moet je dus een procedure bij de rechtbank voeren. De kosten daarvoor zijn best hoog. Het is daarom sneller en goedkoper om een nieuwe stichting op te richten.

Als er nog vermogen in de oude stichting zit, dan kan dat vermogen juridisch echter niet zomaar overgaan op de nieuwe stichting. In dat geval zou je dan alsnog via de rechter een bestuurder moeten benoemen die het vermogen zal overdragen of de oude stichting zal ontbinden.

Ontbinding stichting bij geen activiteiten

Als er zich binnen minstens 1 jaar geen belanghebbende meldt, dan kan de Kamer van Koophandel de stichting ontbinden.