is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Bestuurder benoemen bij stichting zonder bestuur?

Bestuurder benoemen bij stichting zonder bestuur?

De stichting heeft geen bestuur meer. Hoe benoem je een nieuwe bestuurder?

Iedere belanghebbende mag aan de rechtbank verzoeken om een bestuurder te benoemen, als de stichting zonder bestuur komt. Je moet de procedure volgen die in de statuten is omschreven.

Stichting zonder bestuur

Het kan voorkomen dat een stichting zonder bestuur komt te zitten. Bijvoorbeeld door het overlijden van de enig bestuurder. Of omdat de bestuurder is verdwenen, nergens meer op reageert of niet meer te vinden is. Stichtingen kennen geen algemene vergadering of aandeelhoudersvergadering. Er kan daardoor bij een stichting niet van binnenuit een bestuur worden benoemd.

Wat als een bestuurder tijdelijk niet in staat is om de stichting te besturen? Lees hier meer over in een apart artikel over ontstentenis en belet.

Verzoek aan rechtbank

Sinds de wetswijziging van de WBTR moeten de statuten een bepaling bevatten indien er sprake is van ontstentenis of belet van alle bestuurders. Is er geen bestuur? Kijk dan eerst in de statuten of er zo’n regeling is opgenomen.

zonder bestuur

Indien die regeling er niet is en/of niet uitgevoerd kan worden, voorziet de wet. Iedere belanghebbende mag als het door de statuten voorgeschreven bestuur geheel of gedeeltelijk ontbreekt aan de rechtbank verzoeken om een bestuurder te benoemen. Let op: dit kan alleen als er volgens de statuten te weinig bestuurders zijn. De rechtbank moet de bestuurder dan benoemen op de manier zoals in de statuten staat voorgeschreven. De rechter kan dus ook niet afwijken van de statuten.

Nieuwe stichting oprichten

Voor dit verzoek moet je dus een procedure bij de rechtbank voeren. De kosten daarvoor zijn best hoog. Het is daarom sneller en goedkoper om een nieuwe stichting op te richten.

Als er nog vermogen in de oude stichting zit, dan kan dat vermogen juridisch echter niet zomaar overgaan op de nieuwe stichting. In dat geval zou je dan alsnog via de rechter een bestuurder moeten benoemen die het vermogen zal overdragen of de oude stichting zal ontbinden.

Ontbinding stichting bij geen activiteiten

Als er zich binnen minstens 1 jaar geen belanghebbende meldt, dan kan de Kamer van Koophandel de stichting ontbinden. Lees ook: Hoe hef ik mijn stichting op?

    is een dienst van Notarian