is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Volmacht verlenen aan bestuurder

Volmacht verlenen aan bestuurder

Mag een bestuurder een volmacht verlenen?

Ja, bestuurders mogen elkaar een volmacht verlenen. Hierdoor kan er sneller gehandeld worden en sneller beslissingen worden gemaakt.

Bevoegdheid bestuursleden

De bevoegdheden van bestuursleden kunnen op verschillende manieren geregeld zijn in de statuten van de stichting. Vaak staat er dat ze alleen samen bevoegd zijn om te handelen. Ook kan er staan dat er minimaal twee bestuursleden samen moeten handelen. Of dat bepaalde bestuurdersleden zelfstandig bevoegd zijn om te handelen, maar alleen overeenkomsten kunnen sluiten tot een bepaald bedrag.

volmacht

Bij de Kamer van Koophandel kan ook worden opgevraagd wie er namens de stichting mag handelen.

De bestuurder mag alleen handelen volgens de bevoegdheden die in de statuten staan. Doet de bestuurders dat niet? Dan handelt deze buiten zijn bevoegdheid. Lees ook: Bestuurder handelt buiten bevoegdheid.

Volmacht verlenen aan bestuurder

In de praktijk kan het niet praktisch zijn als er altijd minimaal twee handtekeningen van de bestuurders nodig zijn. In dat soort gevallen kan er een volmacht worden gegeven. Met een volmacht krijgt een bestuurder de bevoegdheid om namens een andere bestuurder te handelen.

De volmacht kan heel uitgebreid zijn en voor onbepaalde tijd gelden. Maar ook juist heel beperkte voor een kortere periode. Bijvoorbeeld een volmacht voor het nemen voor een bepaald besluit. De bestuurders besluiten zelf wat zij opnemen in de volmacht qua bevoegdheden.

Inschrijven bevoegdheid

De bestuursvolmacht kan bijvoorbeeld inhouden dat de penningmeester bevoegd is tot handelingen van maximaal € 1.000. Deze bevoegdheid moet je inschrijven bij het Handelsregister. Op die manier werkt de volmacht ook naar de buitenwereld. Ook als de betrokken bestuurder verbintenissen aan zou gaan voor een hoger bedrag.

Notulen

    Lees meer over Bestuur

    is een dienst van Notarian