is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Hoe ontsla je een stichtingsbestuurder

Hoe ontsla je een stichtingsbestuurder

Hoe ontsla je een stichtingbestuurder?

De benoeming en ontslag van een stichtingbestuurder is geregeld in de statuten en mogelijk in aanvullende regels die de stichting heeft opgesteld. Is er niet bijzonders geregeld dan kan de meerderheid van het bestuur een ander bestuurslid naar huis sturen.

Ontslag bestuurder

De wijze van ontslag van een bestuurder staat in de statuten vastgelegd. Sla de statuten er dus eerst op na om te kijken hoe de procedure binnen jouw stichting moet verlopen. Er kunnen ook aanvullende regels gelden bijvoorbeeld in een huishoudelijk reglement of in een bestuurdersovereenkomst. Als er geen bijzondere regels gelden (zoals meestal het geval is) dan kan de meerderheid van de bestuursleden een ander bestuurslid ontslaan.

Ontslag bij stichting

In een stichting is het bestuur het hoogste en enige wettelijk voorgeschreven orgaan. Dit betekent dat alle bevoegdheden die niet in de wet of volgens de statuten aan andere organen is toegekend, onder het bestuur vallen. Het bestuur is tevens bevoegd om tot ontslag van een bestuurder over te gaan.

Ontslag door donateur

Donateurs hebben geen bevoegdheid in een stichting. Het is dus niet als bij een vereniging waar de leden een bestuurder weg kunnen stemmen. De mogelijkheden voor een donateur zijn dus beperkt.

Ontslag via de rechter

Daarnaast is er bij stichtingen de mogelijkheid dat de rechter een bestuurslid ontslaat. Dit gebeurt meestal vanwege onbehoorlijke of onzorgvuldige uitoefening van de functie. De zaak kan aanhangig gemaakt worden door een belanghebbende of het Openbaar Ministerie.

Grotere stichtingen hebben een Raad van Toezicht (RvT). Deze RvT kan ook de bevoegdheid hebben om een bestuurder te benoemen en te ontslaan. In deze gevallen is er meestal sprake van een directeur-bestuurder.

    is een dienst van Notarian