is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Omvang bestuur wijzigen

Omvang bestuur wijzigen

Hoe wijzig ik de omvang van het stichtingsbestuur?

Het bestuur kan zelf haar omvang bepalen. De grenzen staan in de statuten, meestal een minimum of in de ANBI-regeling (minstens drie).

Omvang van het bestuur wijzigen

omvang

Je wilt de omvang van het bestuur wijzigen. Dat kan als je meer bestuurders wilt, maar ook als je minder bestuurders wilt. Het is daarbij van belang dat je de statuten goed naleest. Wat regelt de statuten over het aantal bestuursleden? Zit hier een minimum of maximum aantal aan of moet er een oneven aantal bestuurders zijn?

Statuten lezen

Lees eerst de statuten door. Vaak staat hier wel een minimum aantal bestuurders in genoemd, maar geen maximum aantal. Als de stichting de ANBI status heeft, dan moeten er minimaal 3 bestuurders zijn.

De statuten kunnen ook bepalen dat er een oneven aantal bestuurders moet zijn.

Voordat je meer bestuurders aanstelt, of als er bestuurders weggaan is het dus belangrijk om de statuten goed door te nemen.

Meer of minder bestuurders

Wil je minder bestuurders? Dan moet een bestuurder defungeren, of het bestuur moet een bestuurder ontslaan. Het bestuur neemt hierover een bestuursbesluit. Als het besluit is genomen moet de wijziging worden doorgegeven aan de Kamer van Koophandel. Het bestuur geeft de wijziging door aan de KvK.

Ook voor het aanstellen van een nieuwe bestuurder geldt dat het bestuur hier een besluit over moet nemen. De nieuwe bestuurder moet ook worden ingeschreven bij de KvK.

Eisen donateurs / subsidies

Soms staat in de subsidievoorwaarden dat er een bepaald aantal bestuursleden moet zijn. Meestal is dat om te voorkomen dat een individuele persoon een stichting opricht in zijn eentje. Dan is er de facto geen onafhankelijke stichting.

Voorwaarden vanuit brancheorganisaties

Brancheorganisaties kunnen ook eisen stellen aan het aantal bestuurders. Valt jouw stichting onder een brancheorganisatie? Controleer dan eerst of het wel mogelijk is om de omvang van het bestuur te wijzigen en welke voorwaarden hiervoor gelden.

    is een dienst van Notarian