is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

De naam van de stichting wijzigen

De naam van de stichting wijzigen

Hoe wijzig ik de naam van de stichting?

Je kunt de formele naam van de stichting alleen wijzigen in de statuten. Daarmee heb je echt een nieuwe naam. Je kunt ook een andere naam naar buiten gaan gebruiken zonder de statuten te wijzigen.

De naam in de statuten

naam wijzigen

De naam van de stichting staat vermeld in de statuten. Als je van naam wilt veranderen, is het daarom zaak om dit door te voeren in de statuten. Pas dan is de naamsverandering officieel.

Bij een stichting kun je de statuten wijzigen als dat daarin staat vermeld. Het is niet mogelijk om ze te wijzigen als er een uitdrukkelijk verbod tot statutenwijziging in is opgenomen of als er een regeling tot wijziging van de statuten ontbreekt. 

De wet stelt bepaalde eisen aan de naam van een stichting. Je kunt dus niet iedere wens altijd exact vastleggen in de naam.

Andere naam gebruiken

Je kunt er ook voor kiezen om de statutaire naam gelijk te houden. Naar buiten gebruik je dan een andere naam. Dat is zeker mogelijk als de formele naam je niet in de weg zit. Voor een stichting die een onderneming heeft, kan er een handelsnaam worden gebruikt.

De procedure

Wie de bevoegdheid tot wijziging van de statuten heeft, is te vinden in de statuten. Het kan de oprichter, het stichtingsbestuur of het Openbaar Ministerie zijn. In de meeste gevallen is het het bestuur van de stichting. In een bestuursvergadering beslist vervolgens de meerderheid (twee/derde of drie/vierde van de aanwezigen).

Er kan een quorum-eis zijn gesteld, wat inhoudt dat er een bepaald aantal aanwezigen of vertegenwoordigde bestuurders moet zijn. Als de statuten een ‘gewone’ of ‘absolute’ meerderheid van de stemmen eisen, betekent dit dat het aantal vóór-stemmers groter moet zijn dan de helft, plus één van de uitgebrachte stemmen. De wijziging moet vervolgens bij notariële akte tot stand komen. De notaris zorgt er meestal voor dat een afschrift van de akte ook bij het Handelsregister wordt gedeponeerd. 

De gevolgen

Een naamswijziging houdt niet op bij de aanpassing van de statuten. Vergeet niet om de nieuwe naam naar buiten te communiceren, zodat deze zo snel mogelijk gemeengoed wordt in de media, het personeel en de vrijwilligers. 

Vaak is het bij een nieuwe naam ook een goed idee om een nieuw logo in nieuwe kleuren te laten ontwerpen. Vergeet ook niet om nieuw briefpapier te laten drukken, de website en alle andere zaken waar de naam op voorkomt aan te passen.

Lees ook: Wanneer moet mijn stichting de statuten wijzigen?

    Lees meer over Vraag

    is een dienst van Notarian