De naam van de stichting wijzigen

De naam van de stichting wijzigen

De naam van uw organisatie wijzigen

De statuten

De naam van de stichting staat vermeld in de statuten. Als je van naam wilt veranderen, is het daarom zaak om dit door te voeren in de statuten. Pas dan is de naamsverandering officieel.

Bij een stichting kan je de statuten wijzigen als dat daarin staat vermeld. Het is niet mogelijk om ze te wijzigen als er een uitdrukkelijk verbod tot statutenwijziging in is opgenomen of als er een regeling tot wijziging van de statuten ontbreekt. Alleen met een verzoek aan de rechtbank kan je dit aanpassen, iets wat in de praktijk vaak goed uitpakt.

De procedure

Wie de bevoegdheid tot wijziging van de statuten heeft, is te vinden in de statuten. Het kan de oprichter, het bestuur of het Openbaar Ministerie zijn. In de meeste gevallen is het het bestuur. In een bestuursvergadering beslist vervolgens de meerderheid (tweederde of drievierde van de aanwezigen). Er kan een quorum-eis zijn gesteld, wat inhoudt dat er een bepaald aantal aanwezigen of vertegenwoordigde bestuurders moet zijn. Als de statuten een ‘gewone’ of ‘absolute’ meerderheid van de stemmen eisen, betekent dit dat het aantal vóór-stemmers groter moet zijn dan de helft, plus één van de uitgebrachte stemmen. De wijziging moet vervolgens bij notariële akte tot stand komen. De notaris zorgt er meestal voor dat een afschrift van de akte ook bij het Handelsregister wordt gedeponeerd. 

De gevolgen

Een naamswijziging houdt niet op bij de aanpassing van de statuten. Vergeet niet om de nieuwe naam naar buiten te communiceren, zodat deze zo snel mogelijk gemeengoed wordt in de media, het personeel en de vrijwilligers. Vaak is het bij een nieuwe naam ook een goed idee om een nieuw logo in nieuwe kleuren te laten ontwerpen. Vergeet ook niet om nieuw briefpapier te laten drukken, de website en alle andere zaken waar de naam op voorkomt aan te passen.

Lees ook: Wanneer moet mijn stichting de statuten wijzigen?

    0
    Je winkelwagen