Fraude binnen de stichting

Fraude binnen de stichting

Fraude binnen uw organisatie
e-Boekhouden.nl

Vermoedens

Fraude is een misdrijf, mits het kan worden bewezen. Je dient aan te kunnen tonen dat er sprake is van fraude. Wanneer je vermoedt dat er gefraudeerd wordt, ga je bewijsmateriaal verzamelen.

 • Controleer het kasboek tot op de kleinste details.
 • Check alle overboekingen op reden van overboeking, rekeningnummers en begunstigden.

Zorg dat je voldoende bewijsmateriaal in handen hebt.

Maatregelen

Als je voldoende aanwijzingen hebt, ga je maatregelen nemen. Uitsluitend een bevoegd orgaan (het bestuur) of een bevoegd functionaris (de voorzitter) mag deze maatregelen nemen.

 • Ontneem de fraudeur de tekenbevoegdheid over bankrekeningen.
 • Schors de fraudeur uit zijn of haar huidige functie en stel een nieuwe aan.
 • Eis alle stukken op die de fraudeur nog onder zich heeft.
 • Herstel de schade door de fraudeur aansprakelijk te stellen voor de geleden schade plus de kosten van accountant, deurwaarder en advocaat.
 • Bedenk procedures die toekomstige fraudes voorkomen. Bijvoorbeeld dat opdrachten aan de bank altijd door twee functionarissen moeten getekend.

Fraude door het bestuur

Fraudeert het bestuur, of een deel van het bestuur, dan kan je de volgende maatregelen nemen:

 • Verzoek tot het opnemen van het agendapunt ‘Het benoemen van een onafhankelijke voorzitter van de vergadering’.
 • Dwing het bestuur tot het beleggen van een algemene vergadering.
 • Of beleg in uiterste nood zelf zo’n algemene vergadering.

  0
  Je winkelwagen