is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Fraude binnen de stichting

Fraude binnen de stichting

Wat kun je doen bij fraude in de stichting?

Je kunt onderzoek doen en proberen de fraude te bewijzen. Zit je zelf in het bestuur dan zal dat redelijk eenvoudig kunnen. Ben je een buitenstaander dan is dat veel lastiger. Fraude is een strafbaar feit dus je kunt aangifte doen bij de politie. Valse aangifte is dan op zich ook een strafbaar feit.

Vermoedens

Fraude is een misdrijf, als het kan worden bewezen. Je dient aan te kunnen tonen dat er sprake is van fraude. Wanneer je vermoedt dat er gefraudeerd wordt, ga je bewijsmateriaal verzamelen. Het hangt er natuurlijk erg vanaf wat jouw functie is binnen de stichting. Ben je een buitenstaander, donateur of andere belanghebbende dan is het helemaal lastig om onderzoek te doen.

 • Controleer het kasboek tot op de kleinste details.
 • Check alle overboekingen op reden van overboeking, rekeningnummers en begunstigden.

Zorg dat je voldoende bewijsmateriaal in handen hebt.

Valse beschuldiging

Boos schade

Als je iemand vals beschuldigt dan is dat mogelijk ook een strafbaar feit. Het is dan smaad. Het kan ook onrechtmatig zijn. Je beschadigt iemands goede naam.

Houd er rekening mee dat veel mensen die beschuldigd worden van fraude of corruptie heel boos worden en meestal een advocaat inschakelen. Je zal niet de eerste zijn die er zelf slechter van wordt door de zaak aan te kaarten.

Maatregelen

Als je voldoende aanwijzingen hebt, ga je maatregelen nemen. Uitsluitend een bevoegd orgaan (het bestuur) of een bevoegd functionaris (de voorzitter) mag deze maatregelen nemen.

 • Ontneem de fraudeur de tekenbevoegdheid over bankrekeningen.
 • Schors de fraudeur uit zijn of haar huidige functie en stel een nieuwe aan.
 • Eis alle stukken op die de fraudeur nog onder zich heeft.
 • Herstel de schade door de fraudeur aansprakelijk te stellen voor de geleden schade plus de kosten van accountant, deurwaarder en advocaat.
 • Bedenk procedures die toekomstige fraudes voorkomen. Bijvoorbeeld dat opdrachten aan de bank altijd door twee functionarissen moeten getekend.

Fraude door het bestuur

Fraudeert het bestuur, of een deel van het bestuur, dan kan je natuurlijk niet het bestuur informeren. Wat staat je dan te doen?

Je kunt aangifte doen bij de politie. Fraude is een strafbaar feit. Je kunt ook een journalist benaderen. Door de publiciteit kan de fraude stoppen en mogelijk wordt ook de politie actief.

Ontvangt de stichting subsidie? Dan is het mogelijk een goed idee om de subsidiegever te informeren. Bijvoorbeeld de gemeente die subsidie verstrekt.

  Lees meer over Vraag

  is een dienst van Notarian