is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Een pand kopen

Een pand kopen

Hoe koopt een stichting een pand?

Een stichting kan lang niet altijd een pand kopen. Dat moet expliciet zijn opgenomen in de statuten. Daarna is het meestal juridisch gezien een kwestie van het bestuur. De verplichting verbindt de stichting voor zeer lange tijd.

Juridisch niet altijd mogelijk

kopen

Een stichting kan een pand kopen, mits de statuten het toestaan. Lees dus eerst goed de statuten door. Hierin is meestal opgenomen dat een stichting geen pand mag kopen. Dit omdat het een grote belasting is van het vermogen van een stichting.

Op zoek naar een pand

Als je voor de stichting op zoek bent naar een pand, kom je al gauw uit bij een zogenoemd bedrijfspand. Elke makelaar kan jou helpen bij jouw zoektocht naar de perfecte locatie. Tegen een passende courtage natuurlijk. Je kan veel geld besparen door zelf op zoek te gaan naar een ruimte. Dat gaat immers gemakkelijk via websites als Funda in business of Marktplaats. Zeker als je in een plaats zoekt waar de concurrentie niet al te groot is.

Zijn er meer kapers op de kust, dan kan het handig zijn om toch een makelaar in te schakelen. Hij krijgt het aanbod immers net wat eerder binnen dan dat het op een website verschijnt. Je kan er ook voor kiezen om een makelaar voor een deel van zijn diensten in te schakelen, bijvoorbeeld voor de onderhandelingen, het maken van een koopplan of taxaties. Je betaalt dan alleen voor de geleverde dienst.

Kijk in het kadaster

Raadpleeg het kadaster voordat je de koopovereenkomst sluit. Met behulp van het ‘kadastrale bericht eigendom‘ kan je nagaan of de verkoper daadwerkelijk de eigenaar is. Ook staat in het kadastrale bericht onder andere de plaats van het perceel, de oppervlakte, de koopsom en het koopjaar. Het kadastraal bericht is gewoon openbaar. Tegen een kleine vergoeding ontvang je direct een overzicht van de opgevraagde gegevens.

Onderzoek

Bekijk om te beginnen het bestemmingsplan van de gemeente. Niet alle panden mogen gebruikt worden als bijvoorbeeld clubgebouw of recreatieruimte. Om niet voor nare verassingen te komen staan stel je natuurlijk ook een onderzoek in naar de verwerking van asbeststoffen en naar bodemverontreiniging. Hiermee voorkom je dat je in de toekomst aansprakelijk gesteld kan worden. Laat het recht op een bodemonderzoek opnemen in de koopovereenkomst. Neem ook een ontbindende voorwaarde op voor het geval dat het bodemonderzoek negatief uitvalt. Sommige gemeenten eisen een schoongrondverklaring bij nieuwbouw of uitbreiding op een bestaand perceel. Ook kan je te maken krijgen met bouwkundige aanpassingen vanuit de gemeente die verplicht zijn voor het doel waarvoor je het pand gaat gebruiken.  

De koopovereenkomst

Pas op met toezeggingen als je een pand bezoekt dat je aanspreekt. In tegenstelling tot de aankoop van woonruimte geldt bij de aankoop van een bedrijfsruimte wel de mondelinge koopovereenkomst. Officieel is de koop pas gesloten als je bij de notaris de transportakte hebt ondertekend.

Belastingvoordeel

Stichtingen kunnen ook aangemerkt worden als ondernemer voor de Belastingdienst. Heeft de organisatie die status, dan kan je in aanmerking komen voor een aantal belastingvoordelen. 

Vrijstelling van BTW

De aankoop van een pand dat langer dan twee jaar geleden in gebruik is genomen, is vrij van BTW. Over een nieuw tot en met een twee jaar oud pand moet je wel BTW betalen.

Je kan samen met de verkoper besluiten om toch BTW te betalen over de aankoop van een pand ouder dan twee jaar. Je moet de BTW op jouw aangifte invullen en je kan deze op dezelfde aangifte (voor minimaal 90%) weer aftrekken als voorbelasting. Voorwaarde is dat je het pand voor minimaal 90% gebruikt voor met BTW belaste activiteiten.

Dit geldt voor het jaar waarin je het pand koopt en voor het boekjaar daaropvolgend. Door deze voorwaarde zullen niet veel stichtingen ervoor in aanmerking komen, omdat ze slechts voor een deel met BTW belaste activiteiten uitvoeren.

Overdrachtsbelasting

Bij de koop van een pand moet je overdrachtsbelasting betalen. In dit geval is het hoge tarief van toepassing. Dat tarief is op dit moment 10,4% van de koopsom. De overdrachtsbelasting is niet aftrekbaar als kosten voor de organisatie. Wel kan je deze bij de waarden van de ruimte optellen en hierop afschrijven.

Investeringsaftrek

De aankoop van bedrijfsruimte is een investering. Daarom kan je in aanmerking komen voor investeringsaftrek als je een pand koopt om er jouw stichting in te vestigen. Let op: Voor de grond waar het pand op staat, heb je nooit recht op investeringsaftrek. Je moet dus de waarde van het pand en de waarde van de grond apart (laten) bepalen.

    Lees meer over Vraag

    is een dienst van Notarian