Het belonen van bestuursleden

Het belonen van bestuursleden

Het belonen van bestuursleden

Geen beloning

Voor de meeste organisaties is het betalen van het bestuur niet aan de orde, omdat er voldoende bestuurders zijn die het voor niets willen doen. Vaak zijn er ook onvoldoende financiële middelen voorhanden om tot betaling over te gaan.

Onkostenvergoeding

Je kan bestuurders tegemoetkomen in de vorm van een onkostenvergoeding. Je kan ervoor kiezen de werkelijke kosten (reis- en verblijfskosten bijvoorbeeld) te betalen. Een andere optie is het belonen in de vorm van vacatiegeld (een vaste bestuursvergoeding per vergadering). Het is in dit geval gebruikelijk om alle bestuursleden hetzelfde bedrag te geven. Alleen wanneer een bestuurslid niet naar behoren functioneert, kan het vacatiegeld worden ingetrokken. De hoogte van het bedrag is vrij, zolang dit niet bovenmatig is. Lees hierover meer in het artikel
De vrijwilligersregeling. Boven dat bedrag moet de bestuurder het opgeven aan de Belastingdienst en belasting over afdragen.

Declaraties op uurbasis

Een andere vorm van honorering is die waarin de bestuurder op basis van de door hem verrichte werkzaamheden een declaratie indient, bijvoorbeeld op uurbasis.

Maar let op! De bestuurder maakt zichzelf hiermee tot een betaalde medewerker, zonder dat de daarvoor verantwoordelijke functionaris (zoals normaalgesproken bijvoorbeeld de directeur) daarover zeggenschap heeft. Dit kan tot lastige situaties leiden.

    0
    Je winkelwagen