is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Het belonen van bestuursleden

Het belonen van bestuursleden

Hoe zit het met de beloning van bestuursleden in een stichting

Het staat iedere stichting vrij om een beloning te regelen. Dat loopt uiteen van geen enkele beloning tot het inhuren van de bestuurders als zzp-er. Maar er zijn wel regels die dan gelden bij dat inhuren of belonen. Bijvoorbeeld geldt er een maximale belastingvrije beloning voor vrijwilligers.

Geen beloning

Voor de meeste organisaties is het betalen van het stichtingsbestuur niet aan de orde. De stichting is een vrijwillige club voor een goed doel. Er zijn voldoende bestuurders zijn die het voor niets willen doen. Vaak zijn er ook onvoldoende financiële middelen voorhanden om tot betaling over te gaan.

beloning

Onkostenvergoeding

Je kan bestuurders tegemoetkomen in de vorm van een onkostenvergoeding. Je kan ervoor kiezen de werkelijke kosten (reis- en verblijfskosten bijvoorbeeld) te betalen.

Een andere optie is het belonen in de vorm van vacatiegeld (een vaste bestuursvergoeding per vergadering). Het is in dit geval gebruikelijk om alle bestuursleden hetzelfde bedrag te geven. Alleen wanneer een bestuurslid niet naar behoren functioneert, kan het vacatiegeld worden ingetrokken.

De hoogte van het bedrag is vrij, zolang dit niet bovenmatig is. Lees hierover meer in het artikel De vrijwilligersregeling. Boven dat bedrag moet de bestuurder het opgeven aan de Belastingdienst en belasting over afdragen.

Declaraties op uurbasis

Een andere vorm van belonen is die waarin de bestuurder op basis van de door hem verrichte werkzaamheden een declaratie indient, bijvoorbeeld op uurbasis. Dat kan als ZZP-er

Maar let op! De bestuurder maakt zichzelf hiermee tot een betaalde medewerker, zonder dat de daarvoor verantwoordelijke functionaris (zoals normaalgesproken bijvoorbeeld de directeur) daarover zeggenschap heeft. Dit kan tot lastige situaties leiden.

Inhuren via onderneming

Het is ook mogelijk zeker bij een commerciële stichting dat de bestuurders worden ingehuurd via een BV. Hierdoor lijkt de stichting een non-profitinstelling, terwijl de opbrengsten naar de BV’s vloeien.

Helaas een bekend voorbeeld hiervan is Sywert van Lienden. De stichting die de mondkapjes zou regelen was naar buiten een non-profit. Maar alle opbrengsten gingen naar de persoonlijke BV’s van de drie bestuurders.

ANBI of CBF eisen

Als de stichting de ANBI status heeft is het niet toegestaan dat de bestuurders een bovenmatige vergoeding ontvangen. Laat staan dat ze zichzelf via een BV inhuren. Ook het CBF kent regels voor de maximale beloning van bestuurders. Er is ook nog een beloningsconvenant voor bestuurders van goede doelen.

    is een dienst van Notarian