Bestuurdersovereenkomst tussen bestuurder en organisatie

Bestuurdersovereenkomst tussen bestuurder en organisatie

24.-

De bestuurdersovereenkomst. De regeling tussen de stichting en de stichtingbestuurder. Regelt de verhouding tussen de organisatie en de bestuurder. Van groot belang voor zaken zoals de integriteit en transparantie van de stichting. Het model is toepasbaar voor iedere stichting.

In winkelwagen

Leden ontvangen documenten gratis! Word Lid van stichting.nl!

Overeenkomst met bestuurslid

Lid zijn van het bestuur van een stichting is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Dat is een open deur, maar hoe geef je het vorm. Deze bestuurdersovereenkomst sluit je tussen een bestuurder en de stichting. Je legt vast voor hoe lang de bestuurder zich verbindt, wat de verplichtingen over en weer zijn. Dit contract kan van grote waarde zijn als er problemen ontstaan.

Wat je zelf moet regelen in deze overeenkomst

De gegevens van de bestuurder, eventuele functie, de gegevens van de organisatie. Daarnaast zijn er wat keuzes, zoals een eventuele vergoeding per vergadering.

Samenvatting

Bevat bepalingen over:

 • de duur van het bestuurslidmaatschap;
 • vertrouwelijkheid;
 • integriteit;
 • inspanningsverplichting;
 • toepasselijkheid governances codes;
 • declaraties.

Context

Je gebruikt dit document in de volgende situatie:
Het bestuur van een non-profitinstelling wordt gevormd door vrijwilligers. Steeds vaker is er het besef dat hier ook afspraken over gemaakt moeten worden. Aanbevelingen staan bijvoorbeeld in de verschillende sectorgewijs vastgestelde governance codes. Een voorbeeld is die van NOC NSF of die voor de cultuursector. Bestuurders moeten integer zijn, transparant en zich daadwerkelijk inzetten. Ze verbinden zich voor een minimale termijn.

  Extra informatie

  Doelgroep

  Stichting en Vereniging

  Categorie

  Arbeid, Vennootschap & Bestuur

  Andere suggesties…  0
  Je winkelwagen