Notulen bestuursbesluit omvang bestuur stichting

Notulen bestuursbesluit omvang bestuur stichting

7.50

Een wijziging in de omvang van het stichtingsbestuur. Vanaf nu zijn jullie met meer of juist minder bestuursleden. Het is een formele zaak en dus belangrijk om het besluit goed vast te leggen. Dat doe je met deze notulen voor een bestuursbesluit.

In winkelwagen

Leden ontvangen documenten gratis! Word Lid van stichting.nl!

Categorieën: , ,

Wijzigen omvang bestuur

Document of contractHet stichtingsbestuur wil de omvang van het bestuur wijzigen. Het bestuur kan groter of kleiner worden. Je kan dat wel het beste formeel besluiten. In de statuten staat meestal een minimale omvang van het bestuur. Daar mag je dan niet onder gaan zitten. Er bestaat geen maximale omvang van een stichtingsbestuur. In het besluit benoem je niet direct concrete personen. Je kan het dan ook gebruiken om je bestuur kleiner te maken.

Wat je zelf moet opnemen in het besluit

Zorg dat je goed nakijkt in de statuten of er bepaalde eisen aan dit besluit zijn gesteld. In de meeste modellen zal dat niet het geval zijn. Soms is er wel de eis dat het aantal bestuursleden bijvoorbeeld oneven moet zijn.

Samenvatting

Bevat bepalingen over:

  • verwijzing naar de formele grond voor het besluit;
  • nieuwe aantal bestuursleden;
  • opdracht tot uitvoering aan bestuurslid.

Context

Een stichtingsbestuur heeft geen wettelijk verplichte omvang. In de praktijk is een stichting met één bestuurslid dus mogelijk. De statuten van een dergelijke stichting wijken wel af van een stichting met een bestuur dat bestaat uit verschillende personen.
Soms zijn er externe eisen aan de stichting. Zo wil de ANBI dat je minimaal drie bestuursleden hebt. Ook subsidieverstrekkers en het CBF stellen eisen aan de omvang en samenstelling van het bestuur. Bijvoorbeeld de ANBI-eisen bevatten een bepaling dat het bestuur uit minimaal drie bestuurders moet bestaan. Daar komt zelfs bij dat als het bestuur tijdelijk uit minder mensen bestaat, dit binnen een bepaalde periode moet zijn verholpen.
Binnen die grenzen ben je echter helemaal vrij om het bestuur zo vorm te geven als je zelf wilt. Een heel groot bestuur komt de besluitvaardigheid niet ten goede. Bedenk dat je ook mensen bij de stichting kan betrekken op een andere manier. Je kan bijvoorbeeld ook commissies in het leven roepen. Ook kunnen vrijwilligers bij de organisatie van activiteiten betrokken zijn.
Het besluit over de omvang van het bestuur is een formele zaak. Het is dan ook zeer verstandig om hier goede notulen van te maken.    0
    Je winkelwagen