is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Bestuursbesluit

Bestuursbesluit

Wat is een bestuursbesluit?

Document of contract

Een bestuursbesluit is iedere beslissing die is genomen door het stichtingsbestuur. Bij een formeel besluit is dat vastgelegd in notulen. Die kunnen zijn opgesteld van een hele vergadering of van het concrete besluit.

Bij sommige besluiten moet het bestuur rekening houden met de regels die gelden voor de stichting. Die regels zijn vastgelegd in de statuten en mogelijk in een huishoudelijk reglement.

    is een dienst van Notarian