is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Een bankrekening openen

Een bankrekening openen

Hoe open je een bankrekening voor een stichting?

Een bankrekening voor een stichting openen is lastig en veel papierwerk. De bank moet veel gegevens controleren om te voorkomen dat de stichting illegale activiteiten uitvoert. Je moet dus veel gegevens overleggen en vragen beantwoorden.

Bankrekening openen

bankrekening

Om een bankrekening te openen moet je veel gegevens overleggen. Dit is omdat de banken een belangrijke taak hebben bij het voorkomen van witwassen en terrorismebestrijding. Die regels staan in de WWFT. Banken moeten weten wie hun klanten zijn en daarvoor grondig onderzoek uitvoeren.

Geen ING rekening in 2022

Deze verplichting levert enorm veel werk op bij de banken. De grote banken hebben ieder meer dan 1.000 mensen op die zogenaamde compliance werken. Als ze namelijk niet voldoende onderzoek doen krijgen ze hoge boetes. Dit heeft ertoe geleid dat bijvoorbeeld ING geen nieuwe bankrekeningen uitgeeft in 2022 aan stichtingen en verenigingen.

Vanaf 2023 is het wel weer mogelijk om een rekening te openen bij de ING. Ze hebben wel een wijziging in hun beleid doorgevoerd. Houd de site van de ING goed in de gaten als je een bankrekening wilt openen voor jouw stichting.

Kosten zakelijke bankrekening

Een zakelijke bankrekening kost geld. Je betaalt iedere maand een vast bedrag. Dat is gelet op het voorgaande bij de meeste banken nu gelijk voor alle rechtspersonen. Een stichting betaalt net zoveel als een BV. Denk aan bedragen van tussen de € 5 en € 10 euro per maand.

Bankrekening documenten

De exacte eisen die de bank aan de aan te leveren documenten stelt, kunnen van bank tot bank verschillen.

Doorgaans volstaat de volgende papierwinkel:

 • De naam van de stichting.
 • Het vestigingsadres.
 • Een uittreksel Kamer van Koophandel (indien ingeschreven). Dit kan een gewaarmerkt papieren exemplaar zijn, of een gewaarmerkte elektronisch exemplaar. Kies je voor dit laatste, goedkopere alternatief, maak dan geen afdruk: die is niet geldig.
 • Vermelding van de penningmeester en andere personen die over de rekening mogen beschikken op het uittreksel van de Kamer van Koophandel.
 • Een (scan van) de notariële akte van oprichting. Neem bij een bezoek aan de bank wel het origineel mee, zodat een van de medewerkers het stempel “Origineel gezien” kan zetten.
 • Van elk bestuurslid:
  • De functiebenaming;
  • Voor- en achternaam;
  • Woonadres;
  • Een kopie paspoort of identiteitsbewijs. Neem ook het origineel mee.

Bevoegdheden bestuur

Wie krijgt er binnen het stichtingsbestuur de bevoegdheid om betalingen te verrichten?

Voordat je een afspraak met de bank maakt, doe je er goed aan vast te stellen welke bestuursleden ‘bevoegd’ zijn (de procuratiehouders). Wie mag betalingen verrichten en geld van de rekening overmaken? Mag die persoon dat zelfstandig doen? En tot welk bedrag? Welke handtekeningen zijn nodig om hogere bedragen over te maken?

Aandachtspunten

Let bij het openen van een bankrekening goed op alle hoofdlijnen en alle details.

 • Welke kosten bereken de bank voor het betalingsverkeer, transactiekosten et cetera.
 • Ben je aangewezen op ‘gewone’ adviseurs, of heb je (via een bestuurslid met een eigen bedrijf) toegang tot een vaste contactpersoon?
 • Wil je donaties innen via incasso’s, acceptgiro’s, iDEAL of via een andere methode? Welke contracten moeten worden afgesloten, en welke kosten zijn hieraan verbonden?
 • Als er sprake is van lage(re) kosten dan bij andere banken, is dit dan te danken aan een actie, of is het voordeel permanent?
 • Ondersteunt de bank goede doelen, en wat zijn de kansen dat jouw goede doel voor ondersteuning in aanmerking komt?

  Richt nu je stichting op

  Vaste prijs Heel eenvoudig

  Richt je stichting op voor € 425,-

  Starten
  e-boekhouden.nl

  is een dienst van Notarian