is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Alles over de vrijwilligersverzekering

Alles over de vrijwilligersverzekering

Moet de stichting de vrijwilligers verzekeren?

Ja een stichting moet vrijwilligers verzekeren. Er is altijd een risico dat de vrijwilliger zelf schade oploopt. Die komt voor rekening van de stichting. Ook kan de vrijwilliger schade veroorzaken. Ook daarvoor komt de rekening bij de stichting.

8 Vragen over vrijwilligersverzekeringen

Moet je vrijwilligers verzekeren? Zo ja waartegen dan? Moet je voor de bestuursleden in het stichtingsbestuur een aparte verzekering hebben?

Is het nodig om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten?

vrijwilligersverzekering

Jazeker. Bij het vrijwilligers- werk kunnen vrijwilligers letsel oplopen of er kan materiële schade ontstaan. Als er schade ontstaat tijdens het vrijwilligerswerk, dan keert een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet zomaar uit. Vandaar dat een vrijwilligersverzekering belangrijk is. Als organisatie ben je verplicht om deze verzekering af te sluiten. Dit is omdat je gezien wordt als een rechtspersoon met een zorgplicht tegenover jouw vrijwillige medewerkers. 

Overige verzekeringen

Naast een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering die je als vrijwilligersorganisatie moet afsluiten, zijn er nog een aantal andere verzekeringen waarvan je zelf kan bepalen of je ze af wilt sluiten. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Auto-inzittendenverzekering. Deze verzekering vergoedt de lichamelijke of materiële schade van de passagiers, of de bestuurder van de desbetreffende auto schuld heeft aan het ongeval of niet. Als vrijwilligers regelmatig een auto delen of bijvoorbeeld sporters naar wedstrijden rijden, is dit een belangrijke verzekering om af te sluiten.
  • Persoonlijke eigendommenverzekering. Deze aanvullende verzekering vergoedt schade aan persoonlijke eigendommen van vrijwilligers als deze tijdens het vrijwilligerswerk beschadigd raken.
  • Rechtsbijstandverzekering. Deze verzekering geeft recht op rechtshulp of op vergoeding van de kosten die worden gemaakt bij het oplossen van een juridisch geschil.

Wie sluit de verzekering af?

In Nederland heeft 99 procent van de gemeenten een vrijwilligersverzekering afgesloten voor hun vrijwilligersorganisaties. Meestal maken gemeenten gebruik van de vrijwilligersverzekering die door de VNG wordt aangeboden.

Een klein deel van de gemeenten maakt gebruik van andere verzekeringenaanbieders. Let op: ook organisaties kunnen aansprakelijk gesteld worden voor schade die tijdens het vrijwilligerswerk ontstaat. Kijk of dit in de voorwaarden van de ‘gemeenteverzekering’ staat. Zo niet, dan is het verstandig dat een organisatie hiervoor een aanvullende verzekering afsluit.”

Zijn gemeenten verplicht een vrijwilligersverzekering af te sluiten?

Nee, gemeenten zijn niet verplicht een vrijwilligersverzekering af te sluiten. De meeste gemeenten doen het wel om vrijwilligerswerk te stimuleren.

Waar sluit je verzekeringen af voor vrijwilligers?

Kijk eerst op de website wat de vrijwilligersverzekering van de gemeente dekt. Daarna kun je offertes opvragen bij diverse verzekeringsmaatschappijen. Vraag eventueel advies aan de vrijwilligerscentrale of een collega-organisatie.

Wat dekt de vrijwilligersverzekering van de VNG?

De VNG-verzekering kent twee varianten. In de basisverzekering zitten de aansprakelijkheid van vrijwilligers, ongevallen en persoonlijke eigendommen van vrijwilligers. De basisvariant dekt overigens niet alleen vrijwilligers, maar ook mantelzorgers en leerlingen die maatschappelijke stage doen. Daarnaast is er een plusvariant. Deze biedt extra verzekering voor aansprakelijkheid van de rechtspersoon (de vrijwilligersorganisatie), bestuurdersaansprakelijkheid, verkeersaansprakelijkheid voor de rechtspersoon en rechtsbijstand.

Wat is bestuurdersaansprakelijkheid?

Bestuurdersaansprakelijkheid geldt voor alle besturen van rechtspersonen. Dit houdt in dat bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade aan de eigen organisatie of aan derden. De schade kan ontstaan door foute bestuurlijke beslissingen of als een bestuurslid buiten zijn of haar taken of bevoegdheden handelt, of bijvoorbeeld er met de kas vandoor gaat. Voor de bestuurstaken geldt namelijk een collectieve verantwoordelijkheid waardoor individuele bestuursleden persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade die als gevolg van fouten van medebestuurders ontstaat.

Wij hebben een verzekering via onze koepelorganisatie, zijn we nu dubbel verzekerd?

Ja, dat kan als de gemeente ook een vrijwilligersverzekering heeft. Koepelorganisaties hebben vaak een eigen verzekering afgesloten voor hun leden. Dat doen ze omdat niet alle gemeenten dezelfde verzekering hebben afgesloten, waardoor de dekking in iedere gemeente anders is. Ook de specifieke organisatie-risico’s worden niet altijd afgedekt. Het blijft daarom belangrijk dat koepelorganisaties een aanvullende verzekering afsluiten.

Is een ongevallenverzekering altijd nodig?

Ja, simpelweg vanwege het feit dat een ongeluk in een klein hoekje zit, maar grote gevolgen kan hebben. Stel dat iemand blijvend letsel oploopt en langdurig behandeld moet worden waarvoor de verzekeraar geen dekking biedt?

    is een dienst van Notarian