is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Onduidelijkheid over uitgaven en beloning voorkomen

Onduidelijkheid over uitgaven en beloning voorkomen

Hoe zorg je voor een transparante organisatie?

Zorg dat de financiën niet in de handen van één persoon komen te liggen. Een zogenaamd vier ogen principe is aan te raden. Controleren is beter dan achteraf constateren dat het fout is gegaan.

Uitgaven en beloningen

transparantie

Er zijn een aantal manieren om te zorgen dat betalingen en beloningen binnen een stichting transparant blijven. Zoals een goede betalingsorganisatie.

Een goede betalingsorganisatie

Hoe kan een goede betalingsorganisatie binnen een stichting er uitzien?

  1. Je laat de facturen niet alleen naar de penningmeester sturen, maar ook naar een ander bestuurslid. Dat kan de tweede penningmeester zijn of elk willekeurig bestuurslid.
  2. De penningmeester mag alleen facturen betalen, die zijn geautoriseerd door een ander bestuurslid (handtekening op factuur).
  3. De penningmeester controleert de geautoriseerde facturen (Is de aanschaf bestemd voor de stichting? Zijn de prijzen in overeenstemming met de afspraken? Is de factuur rekenkundig juist?), betaalt de facturen per bank en verwerkt de betaling in de administratie.
  4. Periodiek (bijv. bij elke bestuursvergadering) controleert iemand uit het bestuur alle betalingen aan de hand van de bankafschriften. Of nog beter: de tweede penningmeester heeft bij internetbankieren ook toegang tot de rekening en controleert periodiek de betalingen. Hierbij is met name van belang te kijken naar de bij de overboeking vermelde naam van degene die geld ontvangt.

Het belonen van bestuursleden

Het belonen van het bestuur wordt bezoldiging genoemd. Er zijn verschillende manieren om met bestuurdersbeloningen om te gaan.

    e-boekhouden.nl

    is een dienst van Notarian