is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Wegwijs in de wereld van subsidies

Wegwijs in de wereld van subsidies

Hoe vraag ik subsidie aan?

Om een subsidie aan te kunnen vragen moet de stichting aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden kunnen per subsidie verschillen. Verdiep je daarom goed in de subsidieaanvraag.

Nederland subsidieland

Er zijn in Nederland meer dan duizend subsidie- en fiscale regelingen beschikbaar voor uiteenlopende projecten. Daarnaast zijn er nog honderden fondsen die middelen ter beschikking stellen voor projecten met een ideëel, maatschappelijk of cultureel doel. Grote kans dus dat er ergens een subsidie is waar jouw stichting voor in aanmerking komt.

Om misbruik te voorkomen zijn de regelingen echter streng en complex. Wie een subsidieaanvraag wil indienen, is veel tijd kwijt aan het uitpluizen van de bestaande regelingen. Ook tijdens en na de aanvraag van de subsidie zal je druk zijn met het afleggen van verantwoording aan de subsidieverstrekker.

subsidies

De spelregels

Het is belangrijk om te weten wanneer je alert moet zijn op subsidiemogelijkheden: 

 • de stichting is bezig op het gebied van cultuur, welzijn en sport;
 • je organiseert activiteiten die de integratie bevorderen;
 • de stichting gaat investeren in milieuvriendelijke en/of energiebesparende maatregelen;
 • je wilt een innovatief project opstarten.

Je kunt subsidies aanvragen bij de gemeente, provincie, rijksoverheid of Europese gemeenschap. Raadpleeg voor meer informatie over beschikbare subsidies de websites in het kader. Via de website van de beroepsvereniging NVAS vind je ook instanties die tegen betaling informatie verstrekken.

Subsidies moeten vooraf worden aangevraagd, ruim voordat je met een bepaald project begint. Ben je eenmaal met de werkzaamheden van start gegaan, dan ben je te laat.

Elke subsidiefaciliteit is aan een budget gebonden met een maximum subsidiebedrag per jaar. Wie te laat binnen de aanmeldingsperiode reageert, loopt kans dat het geld al is vergeven. Sommige subsidieverstrekkers hanteren het tender-principe: degene met het best gewaardeerde project krijgt als eerste een bedrag toegekend. Daarna volgen de anderen, in volgorde van kwaliteit, net zo lang tot het budget op is.

Als de stichting het project gaat uitvoeren moet de stichting aan de voorwaarden van de subsidieverstrekker voldoen. Bij een podiumsubsidie kan het bijvoorbeeld zijn dat je aan een bepaald artiestenbudget gebonden bent. Bij veel projecten wordt gesteld dat de deelnemers, sprekers of artiesten uit de regio moeten komen.

Een laatste regel is dat de spelregels continu veranderen. Door vernieuwingen en wijzigingen van bepaalde regelingen is het aanvragen van een subsidie nooit een standaardhandeling.

Voordelen van subsidies

 • Met een subsidie kan een ontwikkelingstraject of onderzoek sneller worden uitgevoerd.
 • Verruiming van het budget voor onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het schrijven van een informatieplan door een museum of onderzoek naar behandelingen door een stichting van spierziekten.
 • Met extra financiële middelen kun je een evenement organiseren dat anders niet had kunnen plaatsvinden. Bijkomend voordeel is dat je hiermee jouw stichting promoot.

Nadelen van subsidies

 • Het kan een tijdrovende klus zijn om de weg te vinden naar de juiste subsidieloketten. Door de continue vernieuwingen en wijzigingen van bepaalde regelingen moet je je ook altijd in de materie blijven verdiepen.
  Een subsidieadviseur kan dan een uitkomst zijn. Wordt een subsidie aanvraag afgewezen, dan heb je voor niets al die tijd geïnvesteerd.
 • Ook de aanvraag kost tijd, net als de administratieve verplichtingen die je opgelegd krijgt na een positief oordeel. Je moet tussenrapportages schrijven en je kunt bezoekjes van een accountant verwachten die checkt of de stichting zich wel aan de begroting houdt.
 • De subsidieverstrekker bepaalt de regels. Dat betekent dat je bijvoorbeeld jouw project moet demonstreren aan andere organisaties, beperkt bent in de keuzemogelijkheden bij verandering van jouw project of met een andere invulling van de samenwerking met partners te maken krijgt dan je gewend bent.

Lees hier meer over subsidie aanvragen.

  is een dienst van Notarian