is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Subsidie

Subsidie

Wat is een subsidie?

doneren

Een subsidie is een financiële steun. Meestal vanuit de overheid. Om subsidie te kunnen ontvangen moet de stichting aan bepaalde eisen voldoen. De eisen kunnen verschillen per subsidie. Lees deze dus altijd goed door voordat je een subsidie aanvraag indient. Dan is de kans groter dan de subsidie wordt toegewezen.

Subsidie is iets anders dan sponsoring.

    is een dienst van Notarian