is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen

Hoe vraag je subsidie aan voor je stichting

Subsidie moet je altijd vooraf aanvragen. Zoek eerst uit welke regelingen en potjes er bestaan. Zorg dan dat jouw aanvraag zo goed mogelijk voldoet aan de criteria van de subsidieregeling. Zorg ook dat je achteraf je houdt aan alle regels.

Subsidieaanvraag vooraf indienen

Belangrijk om te weten: een subsidieaanvraag moet vooraf worden ingediend. Dus voordat een verplichting is aangegaan of met activiteiten is gestart. Als de aanvraag is ingediend kan al worden begonnen, maar dan bestaat wel het risico dat de subsidie alsnog wordt afgewezen. De kosten die je voor de aanvraag maakt, komen niet voor subsidie in aanmerking.

Streef naar volledigheid

subsidie

Een subsidieaanvraag moet aan een groot aantal criteria voldoen. Volledigheid verkleint de kans op afwijzing. Breng daarom nauwkeurig in kaart welke activiteiten je wilt gaan ontplooien, hoeveel geld je denkt nodig te hebben en waar je dat aan gaat besteden.

Oriënteren op subsidies

Ga na welke subsidieregelingen op jouw situatie van toepassing zijn. Realiseer je daarbij ook dat regelingen vaak veranderen, soms openings- en sluitingstermijnen hebben en plotseling kunnen worden ingetrokken. Bovendien hebben ze vaak een ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’ karakter.

Informatie inwinnen

Er zijn diverse instanties en websites waar je terecht kan voor informatie, zoals het subsidieloket van de overheid. Neem ook eens contact op met sectorgenoten die al een subsidietraject hebben doorlopen.

Meer kans op subsidies door…Samenwerkingspartners

Onderzoek of je voor een bepaald project kan samenwerken met collega-organisaties of bijvoorbeeld ondernemers uit de buurt. Indien je bent aangesloten bij een overkoepelende organisatie kan je daar nagaan wat de subsidiemogelijkheden zijn. 

Mogelijk een subsidieadviseur

Een adviseur kan voor jou uitzoeken hoe kansrijk een aanvraag is. Dat kost je 10 tot 15% van de subsidie, waarbij je een afspraak kunt maken op basis van no cure, no pay. Of het kan op urenbasis.

Er zijn een groot aantal afwegingen te maken bij het aannemen van een susbidieadviseur.

Toon belangstelling

Informeer tijdens de beoordelingsperiode of een nadere toelichting van jouw kant gewenst is. Je toont hiermee belangstelling voor het verloop van de beoordelingsprocedure. Tegelijkertijd kan je zo voorkomen dat de subsidieverstrekker je op het allerlaatste moment nog om allerlei gegevens vraagt die je dan met spoed moet aanleveren.

Voorkom een boete

Voer het project uit volgens de planning van de ingediende aanvraag. Meld veranderingen op tijd, dan is er kans dat de subsidieverstrekker de wijziging accepteert. Vaak kost een innovatief project toch meer dan begroot en extra subsidie is niet vanzelfsprekend. Als de administratie van het project tijdens een controle niet in orde blijkt, loop je de kans dat subsidiegeld moet worden teruggestort. In het uiterste geval kan je zelfs een boete krijgen.

    e-boekhouden.nl

    is een dienst van Notarian