is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Wat is een goede sponsorvergoeding?

Wat is een goede sponsorvergoeding?

Hoeveel kan je een sponsor vragen?

Ook aan een sponsor vraag je in principe een sponsorvergoeding gerelateerd aan wat je kan leveren. Hier zijn richtlijnen voor te bedenken.

Waardebepaling sponsoring

Bedrijven zijn gewend om benaderd te worden door reclameverkopers. Zij verwachten een duidelijke prijs die in verhouding staat tot wat hen wordt aangeboden.

declaratie

De verkoper vraagt bedrag X voor een advertentie van een bepaald formaat in een krant die door een X-aantal mensen uit een bepaalde doelgroep wordt gelezen. Of hij vraagt bedrag Y voor een reclamespot van een X-aantal seconden op radio of TV. Het bedrijf zegt ‘ja’ of ‘nee’ of het gaat onderhandelen over de prijs. De gevraagde bedragen staan min of meer vast, zij zijn het resultaat van meetbaarheid en marktwerking.

Bij sponsoring is de waardebepaling minder eenvoudig. Een reden daarvoor kan zijn dat een sponsorpakket uit een verzameling van zeer uiteenlopende tegenprestaties bestaat.

Wat kan je allemaal bieden:

 • het bedrijfslogo op shirts en briefpapier;
 • een kaartje voor de voorstelling;
 • een foto van gesponsorde in het jaarverslag opnemen;
 • een demonstratie voor de kinderen van werknemers;
 • een banner op de internetsite;
 • de mogelijkheid om producten te verkopen bij een evenement.

Richtlijnen sponsorvergoeding

Naast deze richtlijnen kun je op online zoeken naar sponsormogelijkheden die worden aangeboden door andere organisaties. Door te kijken naar bezoekersaantallen en aan te bieden faciliteiten kan je het aangeboden pakket vergelijken met jouw eigen sponsorpakketten Dat kan ook al heeft jouw project of initiatief niets met sport te maken! Kijk bijvoorbeeld eens naar een van de meest succesvolle sponsorwervers het Concertgebouw.

Een sponsorzoekende is, normaal gesproken, geen commerciële partij. Hij heeft geen winstoogmerk en wil slechts dat de hoofddoelstelling van zijn of haar stichting zo goed mogelijk uit de verf komt. Dit zou zich moeten vertalen in tarieven die op zijn minst concurrerend zijn met ‘reguliere’ communicatiemiddelen zoals reclame in een krant of op TV.

Voorbeelden van gangbare bedragen per contact

 • Doelgroepgerichte contacten zoals een advertentie in het activiteitenoverzicht voor donateurs: € 0,05 per contact ;
 • Algemene contacten zoals naamsvermelding op tickets of posters: € 0.005 per contact;
 • Speciale contacten zoals vermelding op het briefpapier: € 0,50 per contact;
 • Relatieontvangst, VIP-kaarten voor een uitvoering: € 50,- per plaats.

Naam- of hoofdsponsor

Twee minder makkelijk meetbare factoren die wel degelijk zeer waardevol kunnen zijn voor een sponsor indien deze haar naam koppelt aan die van de gesponsorde.

Dit verschijnsel zie je bijvoorbeeld in de sport. Wedstrijdpaarden hebben de naam van de sponsor. Formule 1 teams of wielerploegen zijn zelfs van de sponsor. Een enkel museum heeft ook de naam van de weldoener. Hoewel dat vroeger gebruikelijker was.

 1. De naamsponsor kan in de sponsorovereenkomst laten opnemen dat alle derde partijen met wie de gesponsorde direct of indirect overeenkomsten sluit, in hun eigen communicatie verplicht gebruik moeten maken van de officiële naam van de gesponsorde. Dus inclusief de naam van de sponsor. 
 2. De naam- of hoofdsponsor kan in de sponsovereenkomst laten opnemen dat voor zover mogelijk, bij ieder evenement voldoende communicatiemogelijkheden en relatiemarketingmogelijkheden voor haar worden gereserveerd.

Waarde van de associatie

Sponsoring is meer dan het verkopen van een advertentie, een logo op een poster, of het leveren van VIP-kaarten. De sponsor associeert zich met de gesponsorde organisatie. Hieraan wordt inhoud gegeven door een sponsorstatus, branche exclusiviteit, het recht de naam en het logo van de gesponsorde te gebruiken, et cetera.

Dit totaal van moeilijk te kwantificeren tegenprestaties levert een sponsor belangrijke toegevoegde waarde op. De sponsor is bereid voor deze toegevoegde waarde te betalen. De hoogte van het bedrag is zeer afhankelijk van aspecten als de exclusiviteit van het project en de geboden sponsormogelijkheid. Bovendien ook van de ontwikkelingen op de sponsormarkt en vaak van de economische ontwikkelingen.

Duidelijke prijsafspraken

Ook bij sponsoring is het maken van goede afspraken van groot belang. Geef duidelijk aan wat wel en wat niet in de sponsorvergoeding is opgenomen.

Denk aan:

 • de vervaardiging van het drukwerk;
 • het plaatsen van de advertentie (full-color toeslag);
 • de catering bij ontvangst (dit is eigenlijk altijd exclusief, omdat de ene sponsor champagne wil schenken en de andere koffie);
 • het aantal entreekaarten en parkeerkaarten;
 • kosten van persbenadering.

Sponsoring niet in geld

Probeer bij de benadering van sponsors niet altijd in termen van financiële sponsoring te denken. Een andere sponsorvergoeding is bijvoorbeeld in de vorm van goederen of diensten. Maak van te voren een lijst welke goederen of diensten zouden kunnen worden gesponsord. Sponsors geven makkelijker een auto te leen dan € 5.000 aan sponsorgelden.

  is een dienst van Notarian