Hoe houd je sponsor aan boord?

Hoe houd je sponsor aan boord?

TIP: Hoe houden we sponsors aan boord?
e-Boekhouden.nl
Hoe houd je een sponsor vast?

Zorg dat je investeert in een lange termijn relatie. Investeer in tussentijds contact. Maak langlopende overeenkomsten.

Een jaar is geen jaar

Een sponsordeal voor één jaar is ‘waardeloos’. Partijen hebben wat aan elkaar gesnuffeld, wat geld of andere prestaties heen en weer geschoven en that’s it. Er is geen tijd geweest om echt waarde aan elkaar toe te voegen. Er was geen tijd voor ‘communicatie door associatie’.

Na een jaar zijn jullie een bron van inkomsten kwijt en moeten jullie weer op zoek naar een nieuwe sponsor. En de sponsor ‘winkelt’ ook weer verder. Die moet op zoek naar  een partij waarmee het wel langdurig klikt.

Tips voor een langdurige sponsorrelatie

Een aanspreekpunt

Wijs één persoon aan als vast en enig aanspreekpunt voor de sponsor. Het concept van de ‘accountmanager’ spreekt het bedrijfsleven aan. Hij of zij zorgt voor een goede band.

Evalueer

Dring aan op evaluaties. Van de sponsor hoeft het meestal niet. Overtuig hen toch van het belang om eens per kwartaal of half jaar bij te praten. Verzamel ‘goed nieuws’ voor de sponsor: een krantenfoto waarbij sponsorreclame zichtbaar is, et cetera. En biedt ruimte voor klachten of suggesties.

Stel verslagen op

Maak korte verslagen van ieder contact met de sponsor. Zo leert je de sponsor en zijn communicatiewensen beter kennen. Kennis die waardevol kan zijn op het moment dat contractverlenging aan de orde komt.

Meerjarige contracten

Wees slim met contracttermijnen. Ga met grote sponsors contracten van minstens drie tot vijf jaar aan. Laat bovendien contracten van verschillende hoofdsponsors nooit in hetzelfde jaar aflopen. Plan geen evaluatie vlak voor het einde van de opzegtermijn.

Doe eens wat extra’s

Doe tijdens de sponsorperiode eens wat extra’s (een bedankje rond de kerstdagen) of houd bewust een opvallende tegenprestatie als troef achter de hand en verras de sponsor daarmee op een goed gekozen moment.

Emotie

Bij ‘echte’ sponsoring worden gelijkwaardige prestaties over en weer geleverd. Toch voelen veel sponsors dat niet zo. Zij zijn de ‘gulle gever’, vinden zij. Ook al is dat soms niet terecht, speel toch handig in op die emotie.

Geef sponsors het gevoel dat ze echt bij de stichting horen. Toon af en toe met woorden en daden hoe blij je bent met de sponsoring!

    0
    Je winkelwagen