Wat staat er in een jaarverslag?

Wat staat er in een jaarverslag?

Wat staat er in een jaarverslag?
e-Boekhouden.nl

Wat is een jaarverslag?

In een jaarverslag leg je verantwoording af over het beleid dat je in het betreffende jaar heeft gevoerd. Het bevat een profiel van de stichting, een visie van het bestuur en cijfers die betrekking hebben op de organisatie.

Het financiële deel van een jaarverslag wordt ‘jaarrekening’ genoemd. Een jaarverslag van een stichting is bestemd voor donateurs maar ook voor de gemeente (subsidie), adverteerders, sponsors, subsidiegevers, financierders en andere belangstellenden.

Het jaarverslag bestaat uit

1. Verslag van het bestuur

 • Over gebeurtenissen in de afgelopen periode;
 • De positie van de vereniging aan het einde van de verslagperiode;
 • En over de visie van het bestuur op de nabije toekomst.

2. Jaarrekening

 • Balans;
 • Toelichting op de balans;
 • Winst- en verliesrekening;
 • Toelichting op de winst- en verliesrekening;
 • (Eventueel) Staat van Herkomst en Besteding van Middelen (SHBM).

3. Controle

1. Verslag van het bestuur

In het verslag van het bestuur beschrijf je de gang van zaken binnen de organisatie in de afgelopen periode. Ook geef je daarin aan in welke positie de organisatie zich aan het einde van het jaar bevindt. Oftewel, wat is er allemaal gebeurd en hoe staan we ervoor?

Daarnaast schets je een beeld van de te verwachten ontwikkelingen: de visie van het bestuur.

Tip! Wees eerlijk en reëel. Verval niet in koffiedik kijken, schat positieve ontwikkelingen voorzichtig in en stel negatieve ontwikkelingen niet te rooskleurig voor.

2. De jaarrekening

De jaarrekening is zonder twijfel het belangrijkste onderdeel van het jaarverslag. Het is de taak van de penningmeester om ‘m te maken. Per post worden de cijfers van het afgelopen jaar gepresenteerd, liefst met vergelijkingsmogelijkheden met de jaren daarvoor.

De jaarrekening bevat ook de begroting voor het jaar dat komen gaat.

3. Controle

Bij een stichting is die controle niet verplicht, maar subsidiegevers stellen meestal de voorwaarde dat dit wel gebeurt.

Overige elementen van een jaarverslag

 • Titel en naam van de organisatie.
 • Inhoudsopgave.
 • Voorwoord van de voorzitter.
 • Koppen en tussenkoppen en kantlijnwoorden die de onderwerpen verdelen.
 • Illustraties waaronder diagrammen, schema’s en tabellen. Deze bevatten een bijschrift.
 • De dagtekening geeft aan op welke datum het jaarverslag is vastgesteld.
 • De ondertekening laat zien wie verantwoordelijk is voor het jaarverslag.
 • Het colofon bevat informatie over uitgever, drukker, fotograaf, vormgever en tekstschrijver.
Tips

 • Een jaarverslag is een visitekaartje van de organisatie. Stel iemand aan binnen de stichting die weet hoe hij alle partijen kan stimuleren om input te leveren.
 • Het schrijven van een jaarverslag voor een kleine organisatie neemt al gauw weken in beslag. Begin op tijd!
 • Een jaarverslag hoeft geen dik boekwerk te zijn. Een kleine organisatie kan ook met enkele pagina’s volstaan.
 • Een jaarverslag is een prima manier om de belangrijkste doelgroepen te vertellen wat je de komende tijd van plan bent. Gebruik ongeveer zestig procent van het verslag om naar de toekomst te kijken en veertig procent om terug te kijken.
 • Maak jouw jaarverslag onderscheidend in vormgeving of opzet.
 • Geef jouw organisatie een gezicht door het afbeelden van foto’s van mensen en medewerkers en door leden aan het woord te laten.
 • Licht op sommige plaatsen een interessant detail uit om het jaarverslag aantrekkelijk te maken om te lezen.
 • Zet op een opvallende plaats jouw adresgegevens zodat je gemakkelijk te vinden bent.
 • Besteed ook aandacht aan de verzendlijst: kloppen alle adressen nog?
 • Plaats het jaarverslag op de website, dan is het voor nog meer mensen toegankelijk.

  0
  Je winkelwagen