is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Hoe kunnen we donateurs behouden?

Hoe kunnen we donateurs behouden?

Wat kunnen we doen om donateurs te behouden?

Vaste donateurs moeten regelmatig positief nieuws krijgen. Zorg bovendien dat je in kaart brengt op welke momenten ze afhaken. Bedenk maatregelen voor die momenten.

Vaste donateurs

Voor veel stichtingen bestaan de inkomsten uit donateurs uit twee groepen. De incidentele donateur. Die kost relatief veel inspanning om te werven. De vaste en trouwe donateur. Deze groep is zeer waardevol. Wat kan je doen om die groep te behouden?

Het behouden van donateurs is meestal veel goedkoper dan nieuwe werven. Het levert bovendien ook vaak veel meer op.

Ongezond verloop

Het donateursbestand van een stichting is voortdurend aan veranderingen onderhevig. Een groot verloop is echter geen reden tot paniek. In twee situaties is er sprake van ‘ongezond’ verloop:

 • Als gevolg van een incident.
 • Langzaam, maar structureel verval.

In beide gevallen ia actie nodig.

Mogelijkheden

Donateurs gaan weg omdat ze een reden hebben. Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat donateurs geen moment en geen alternatief kunnen vinden. Om dit goed te doen, staan je een aantal maatregelen ten dienste:

 • Zorg voor een goed imago.
 • Geef goed weer waar het geld van de donateurs aan is besteed. Zorg dat dit overeenkomst met de verwachtingen die zij hadden toen ze donateur werden.
 • Bevestig donateurs continu in de keuze die ze maakten om donateur te worden.
 • Zorg voor regelmatige positieve berichten.

Afhaakmomenten

Donateurs behouden begint met kennis van de momenten waarop je ze verliest. Breng dat dus goed in kaart.

Ruzies, geldkwesties, bestuursconflicten: het zijn prachtige redenen om het donateurschap op te zeggen. Voorkomen is natuurlijk het beste, maar als ze zich voordoen, probeer dan te genezen:

 • Zorg dat het probleem zich niet onder donateurs verspreid.
 • Los het snel en discreet op.

Vaste momenten in het jaar. Veel mensen zeggen een donateurschap op direct na het ontvangen van bericht van de stichting. Ze realiseren zich juist op dat moment dat ze nog donateur zijn. Bij periodieke afschrijvingen is dat ook het moment. Zorg dus dat juist rond die momenten de donateur positief nieuws ontvangt.

  e-boekhouden.nl

  is een dienst van Notarian