is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Fuseren of samenwerken: De samenwerking

Fuseren of samenwerken: De samenwerking

Fuseren of samenwerken

Vaak gaat een samenwerking of fusie gepaard met hoge verwachtingen. Een enkele keer gebeurt een fusie ook met tegenzin, bijvoorbeeld omdat de fusie is opgelegd door de gemeente of de subsidieverstrekker.

Samenwerken kan ook als je aanvullend aan elkaar bent. Bijvoorbeeld een zomercompetitie en een wintercompetitie. Als je aanvullend bent kan je juist vaak kosten delen en dus besparen.

Fuseren of toch liever alleen maar samenwerken?

Het doel van de samenwerking bepaalt de vorm waarin je deze het beste kan gieten. Een samenwerking tussen stichtingen hoeft niet per se tot een fusie te leiden. Wanneer jullie organisaties slechts op een beperkt aantal terreinen gaan samenwerken ligt een contractuele samenwerking meer voor de hand. Wil je een zeer vergaande vorm van samenwerking, dan ligt een fusie meer voor de hand.

Gedeelde belangen op bepaalde terreinen betekent nog niet dat je maar beter meteen kunt fuseren. Omgekeerd betekent een verschil in activiteiten niet automatisch dat samenwerking is uitgesloten. Denk bijvoorbeeld maar aan gezamenlijke inkoop of het delen van het secretariaat. Door bescheiden te beginnen, vind je uit of er voldoende (cultuur)overeenkomsten zijn voor een intensiever samenwerkingsverband.

Contractuele samenwerking

Bij de contractuele samenwerking worden de afspraken in een overeenkomst vastgelegd. Hierin wordt geregeld op welk gebied wordt samengewerkt en hoe je de kosten en de inzet van personeel en voorzieningen verdeeld:

  • Maak duidelijke afspraken op wiens naam de contracten worden gesloten;
  • Personeel dat wordt ingezet, blijft in dienst van (een van) de stichtingen;
  • De rechten en verplichtingen uit de overeenkomst rusten op de eigen organisaties.

Samenwerking in een onderneming

Een alternatief voor de contractuele samenwerking, is de oprichting van een zelfstandige rechtspersoon (bijvoorbeeld een VOF of BV) waarin jouw organisaties gezamenlijke activiteiten onderbrengt. Het voordeel is dat de rechtspersoon zelfstandig overeenkomsten kan aangaan en personeel in dienst kan nemen.

Samenwerking in een aparte stichting

Je kan natuurlijk ook een nieuwe, gezamenlijke stichting oprichten, die zich puur en alleen richt op bepaalde activiteiten. Let hierbij op het volgende:

  • Meestal maken de bestuurders van de samenwerkende partijen ook deel uit van de nieuwe stichting, zodat ze indirect invloed kunnen uitoefenen op de besluiten van de nieuwe stichting.
  • De mate van invloed is afhankelijk van de aard van de bevoegdheden die uw organisatie aan de stichting overdraagt.

    Lees meer over Bestuur

    is een dienst van Notarian