is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Het selecteren van bestuurders

Het selecteren van bestuurders

Hoe selecteer ik bestuurders?

Bij het selecteren van bestuurders moet je kijken wat er binnen de organisatie nodig is. Kijk goed wat er past binnen jouw stichting.

Bestuurders selecteren

Het proces om een stichting te starten begint meestal in het hoofd van de oprichter, of in een gesprek tussen twee of drie mensen. Het is een periode die bruist van enthousiasme. Om op een goed moment weer met twee benen op de grond te komen en te beseffen dat het starten en runnen van een stichting ontzettend veel werk is. Niet dat jij je daardoor hebt laten afschrikken, en gelukkig maar. Je hebt een (goed) doel voor ogen, en dat doel wil je nastreven. Met de wetenschap dat je dit niet in je eentje zult bereiken, ga je op zoek naar bestuurders. Maar ook een langer bestaande stichting kan natuurlijk op zoek zijn naar nieuwe bestuurders.

Bestuurders voor de opstart en voor de continuïteit

Bestuurders zijn tot op zekere hoogte te vergelijken met ondernemers. Er zijn twee soorten:

 1. Mensen die een onderneming vanuit het niets opzetten en binnen relatief korte tijd de onderneming tot grote hoogte opstuwen;
 2. Mensen die de onderneming tot in lengte van jaren goed laten functioneren.

De eerste groep mensen is creatief, inventief en ontzettend gedreven. Ze vinden chaos niet erg. Sterker nog, ze houden er diep in hun hart van. Problemen bestaan voor hen niet: overal waar ze kijken zien ze kansen. Ze vragen het uiterste van zichzelf en van hun medewerkers. Ze worden vaak gezien als een tikje arrogant en erg ambitieus.

De tweede groep mensen is rustiger. Zij richten hun ogen op de langere termijn en zijn ontzettend gedreven. Die laatste eigenschap is immers onmisbaar voor elke ondernemer. Ze ervaren geen sleur en genieten ervan als dagen ‘zonder incidenten’ verlopen. Ze worden door anderen meestal aangeduid met termen als stabiel, rustig, betrouwbaar en soms zelfs ‘een tikje saai’.

Een stichting heeft tijdens de oprichting en gedurende de eerste turbulente jaren vooral behoefte aan bestuurders die in de eerste groep ingedeeld kunnen worden. Naarmate de stichting meer en meer de jaren van volwassenheid bereikt, ontstaat er meer behoefte aan mensen uit de tweede groep.

Bij een stichting is dit besef nog belangrijker dan bij een normale, winstbeogende onderneming. Managers (en directeuren) gaan met enige regelmaat naar een managementcursus of volgen de een of andere opleiding. Bestuurders van kleinere en middelgrote stichtingen leren het vak vaak in de praktijk.

Selectiecriteria

Let bij het selecteren van bestuurders vooral op de volgende punten, de persoon:

 • heeft affiniteit met het door de stichting nagestreefde doel;
 • heeft geen strafblad (met name in de afgelopen 4 jaar geen onherroepelijke veroordeling wegens aanzetten tot haat, aanzetten tot geweld of gebruik van geweld);
 • staat met goede naam en faam bekend;
 • heeft managementervaring, kan vergaderingen leiden, de organisatie naar buiten toe vertegenwoordigen en heeft ervaring met spreken in het openbaar (deze eigenschappen zijn vooral relevant voor de voorzitter en de vice-voorzitter), is financieel onderlegd (penningmeester en vice-penningmeester) en beheerst de Nederlandse taal goed in woord en geschrift (secretaris en vice-secretaris);
 • heeft geen torenhoge schulden, en evenmin een verleden met zaken als alcohol- of gokverslaving;
 • vult de andere bestuurders goed aan, er is sprake van synergie;
 • legt zich neer bij genomen besluiten en brengt de ‘eenheid van bestuur’ niet in gevaar (binnenskamers is er verschil van mening mogelijk, naar buiten toe verdedigt elk bestuurslid elke genomen beslissing);
 • stelt zich controleerbaar op en is bereid (en gewend) verantwoording af te leggen;
 • heeft (na het maken van een gezamenlijke planning) op de afgesproken momenten voldoende tijd beschikbaar zich volledig voor de stichting in te zetten;
 • kan goed samenwerken, weet wat delegeren en mandateren is en opereert binnen vooraf afgesproken grenzen;
 • beschikt over een uitgebreid netwerk en is bereid zijn contacten te benaderen om de doelen van de stichting te verwezenlijken;
 • past qua leeftijd in een gezonde leeftijdsopbouw van het bestuur.

  Richt nu je stichting op

  Vaste prijs Heel eenvoudig

  Richt je stichting op voor € 425,-

  Starten

  is een dienst van Notarian