Oprichten

Bij het oprichten van een stichting komt meer kijken dan je wellicht denkt. Waarom kies je voor een stichting? Wat moet er in de statuten komen te staan? Welke notaris kies je? Wie betaalt de oprichtingskosten? Wij helpen je op weg met de belangrijkste aandachtspunten en keuzes die je moet maken als je een stichting wilt oprichten.

How to start a foundation in the Netherlands

The dutch law The law does not say that a director or board member of a legal entity, such as a foundation, must have the Dutch nationality. So there is no legal problem. If a board member, who doesn’t have the Dutch nationality, wants to establish a legal entity with a Dutch notary, that person […]

De stichting en de UBO

UBO-verplichting Alle stichtingen moeten een UBO-melding doen. Het UBO-register is bij de Kamer van Koophandel. De verplichting geldt voor alle bestaande stichtingen. De melding is nu nog vrijwillig. De melding moest uiterlijk in maart 2022 zijn gedaan. De minister heeft echter aangegeven dat er geen vervolging zal zijn tot 1 januari 2023. De stichting en […]

Verschillende soorten stichtingen

Soorten stichtingen De stichting is de organisatievorm die het meest gebruikt wordt voor maatschappelijke doelen en voor goede doelen. Een stichting heeft geen winstoogmerk, maar is wel een rechtspersoon. Er bestaan verschillende soorten stichtingen. In dit bericht worden de verschillende soorten stichtingen behandeld. Eénpersoons-stichting Een éénpersoons-stichting is, zoals de naam al zegt, een stichting met […]

Mag een stichting elke naam hebben?

De naam Zodra de statuten zijn opgesteld en de stichting van start gaat, is de naam jouw eigendom. Elke organisatie moet zich aan de Handelsnaamwet houden. In het handelsregister staat de naam van jouw stichting ingeschreven. Dit houdt in dat andere organisaties niet een naam mogen kiezen die lijkt op die van jouw stichting. Dat […]

Kan een minderjarige een stichting oprichten?

Oprichten of bestuur Als je jongere bent dan zijn er wat regels waar je mee te maken hebt. Je kunt bijvoorbeeld als jongere geen stichting oprichten. Je kunt soms wel in het bestuur. Dat laatste hangt af van de statuten. Stichting oprichten als minderjarige In beginsel ben je volgens de wet handelingsonbekwaam als je minderjarig […]

Is het adres van de stichting openbaar?

Is het adres van een stichting altijd openbaar? De notaris richt de stichting op. In de statuten komt het adres te staan, en de notaris moet het adres weten. Want de notaris moet jouw gegevens kunnen controleren. Dat is no dig in het kader van de strijd tegen witwassen en terrorisme. Dat is iets anders […]

VOG vereist bij oprichting?

VOG nodig bij oprichten stichting? De wet stelt bepaalde eisen aan het geldig oprichten van een stichting, zoals een notariële oprichtingsakte. Voor oprichting heb je echter geen VOG nodig. Dus ook mensen met een strafblad kunnen oprichter en bestuurder worden van een stichting. ANBI en VOG Voor de ANBI status zijn bepaalde integriteitseisen voor de […]

Wat is het verschil tussen een stichting en een vereniging?

Overeenkomst tussen een stichting en een vereniging? Beide organisaties zijn niet gericht op winst, het zijn zogeheten non-profitorganisaties. Dat hebben ze gemeen. Ze kunnen ook allebei subsidie aanvragen. Ze vallen allebei onder het grondrecht vrijheid van vereniging, want dat ziet niet op de rechtsvorm. Heel belangrijk: je hebt als stichting altijd rechtspersoonlijkheid. Dat wil zeggen dat […]

Een bankrekening openen

Bankrekening openen Om een bankrekening te openen moet je veel gegevens overleggen. Dit is omdat de banken een belangrijke taak hebben bij het voorkomen van witwassen en terrorismebestrijding. Die regels staan in de WWFT. Banken moeten weten wie hun klanten zijn en daarvoor grondig onderzoek uitvoeren. Geen ING rekening in 2022 Deze verplichting levert enorm […]

Inventariseren van behoeften

Inventariseren nut en noodzaak stichting Je kan behoeften inventariseren aan de hand van het volgende stappenplan. Onderstaand voorbeeld is gericht op een stichting die hulp verleend aan minderbedeelden. Praktijk In de praktijk lopen deze fasen nogal eens door elkaar heen. Zijn de behoeften geïnventariseerd, stel jezelf dan de vraag “Is mijn stichting de aangewezen organisatie […]

0
Je winkelwagen