Oprichten

Bij het oprichten van een stichting komt meer kijken dan je wellicht denkt. Waarom kies je voor een stichting? Wat moet er in de statuten komen te staan? Welke notaris kies je? Wie betaalt de oprichtingskosten? Wij helpen je op weg met de belangrijkste aandachtspunten en keuzes die je moet maken als je een stichting wilt oprichten.

De stichting en de UBO

UBO-verplichting Alle stichtingen moeten een UBO-melding doen. Het UBO-register is bij de Kamer van Koophandel. De verplichting geldt voor alle bestaande stichtingen. De melding is nu nog vrijwillig. De melding moet uiterlijk in maart 2022 zijn gedaan. De stichting en de UBO Een UBO is de Ultimate Beneficial Owner, dus de uiteindelijke belanghebbende van een juridische organisatie. De UBO is […]

Verschillende soorten stichtingen

Soorten stichtingen De stichting is de organisatievorm die het meest gebruikt wordt voor maatschappelijke doelen en voor goede doelen. Een stichting heeft geen winstoogmerk, maar is wel een rechtspersoon. Er bestaan verschillende soorten stichtingen. In dit bericht worden de verschillende soorten stichtingen behandeld. Eénpersoons-stichting Een éénpersoons-stichting is, zoals de naam al zegt, een stichting met […]

Mag een stichting een handelsnaam hebben

Handelsnaam Handelsnaam is heel specifiek voor een onderneming. Een stichting kan in dat geval een handelsnaam hebben. Een stichting mag namelijk een onderneming drijven en winst maken. In dat geval moet de handelsnaam worden ingeschreven in het Handelsregister. Andere naam dan in statuten Wat je ook vaak ziet is dat de officiële naam van de stichting afwijkt van de naam waarmee geld wordt opgehaald. Zo […]

Kan een minderjarige een stichting oprichten?

Stichting oprichten als minderjarige In beginsel ben je volgens de wet handelingsonbekwaam als je minderjarig bent. Je mag wel een brood kopen of een fiets. Maar dergelijke grote rechtshandeling, zoals een stichting oprichten, kun je niet zelfstandig uitvoeren. Je hebt toestemming nodig van je ouders. Zij zijn namelijk ook 100% aansprakelijk voor jouw handelen. Je […]

Is het adres van de stichting openbaar?

Is het adres van een stichting altijd openbaar? De notaris richt de stichting op. In de statuten komt het adres te staan, en de notaris moet het adres weten. Want de notaris moet jouw gegevens kunnen controleren. Dat is nodig in het kader van de strijd tegen witwassen en terrorisme. Dat is iets anders dan […]

VOG vereist bij oprichting?

VOG nodig bij stichting oprichten? De wet stelt bepaalde eisen aan het geldig oprichten van een stichting, zoals een notariële oprichtingsakte. Voor oprichting heb je echter geen VOG nodig. Dus ook mensen met een strafblad kunnen oprichter en bestuurder worden van een stichting. ANBI en VOG Voor de ANBI status zijn bepaalde integriteitseisen voor de […]

Wat is het verschil tussen een stichting en een vereniging?

Overeenkomst tussen een stichting en een vereniging? Beide organisaties zijn niet gericht op winst, het zijn zogeheten non-profitorganisaties. Dat hebben ze gemeen. Ze kunnen ook allebei subsidie aanvragen. Ze vallen allebei onder het grondrecht vrijheid van vereniging, want dat ziet niet op de rechtsvorm. Heel belangrijk: je hebt als stichting altijd rechtspersoonlijkheid. Dat wil zeggen dat […]

Een bankrekening openen

Bankrekening openen De exacte eisen die de bank aan de aan te leveren documenten stelt, kunnen van bank tot bank verschillen. Doorgaans volstaat de volgende papierwinkel: De naam van de stichting. Het vestigingsadres. Een uittreksel Kamer van Koophandel (indien ingeschreven). Dit kan een gewaarmerkt papieren exemplaar zijn, of een gewaarmerkte elektronisch exemplaar. Kies je voor […]

Inventariseren van behoeften

Inventariseren Je kan behoeften inventariseren aan de hand van het volgende stappenplan. Onderstaand voorbeeld is gericht op een stichting die hulp verleend aan minderbedeelden. Praktijk In de praktijk lopen deze fasen nogal eens door elkaar heen. Zijn de behoeften geïnventariseerd, stel jezelf dan de vraag “Is mijn stichting de aangewezen organisatie om in deze behoeften […]

Een CBF-beoordeling aanvragen

CBF-beoordeling Een startende fondsenwervende instelling of stichting kan bij het CBF een erkenning aanvragen. ‘Startend’ is in dit geval ‘minder dan 3 jaar actief’, gerekend vanaf de datum van notariële akte van oprichting. Conceptrapport Het indienen van een aanvraag kan ook als de stichting (nog) niet tot in het kleinste detail aan alle eisen voldoet die het CBF stelt. De […]

0
Je winkelwagen