is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Mag een stichting elke naam hebben?

Mag een stichting elke naam hebben?

Mag een stichting elke naam hebben?

Je hebt de formele naam in de statuten. Maar je hebt ook de naam die de stichting wil gebruiken. Deze naam mag afwijken van de statutaire naam. Je kan alleen die naam niet inschrijven bij de Kamer van Koophandel.

De naam

Zodra de statuten zijn opgesteld en de stichting van start gaat, is de naam jouw eigendom.

Elke organisatie moet zich aan de Handelsnaamwet houden. In het handelsregister staat de naam van jouw stichting ingeschreven. Dit houdt in dat andere organisaties niet een naam mogen kiezen die lijkt op die van jouw stichting. Dat mag jij op jouw beurt ook niet doen.

Ook logo’s en tekens zijn beschermd en mogen dus niet op die van een andere organisatie lijken.

Merkenregister

Je kan jouw naam en/of logo (beeldmerk) beschermen door deze te deponeren bij het Merkenregister van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP). Alleen door jouw naam en/of logo te deponeren word je -gedurende tien jaar- eigenaar van het exclusieve merkenrecht binnen Nederland, België en Luxemburg.

Merkbewaking

Het Merkenregister doet niet aan merkbewaking. Je zal zelf in de gaten moeten houden of er geen organisatie is die een naam of beeldmerk deponeert die op de jouwe lijkt. Je kan dit werk ook uitbesteden aan een commercieel merkenbureau dat, als het nodig is, ook optreedt tegen derden. Hier zijn echter hoge kosten mee gemoeid.

Handelsnaam

Handelsnaam

Handelsnaam is heel specifiek voor een onderneming. Een stichting kan in dat geval een handelsnaam hebben. Een stichting mag namelijk een onderneming drijven en winst maken.

Alleen in dat geval moet de handelsnaam worden ingeschreven in het Handelsregister.

Zelf actie ondernemen

Je kan kosten besparen door zelf een aangetekende brief te sturen aan de concurrent. Schrijf hierin dat je constateerbaar eerder was met de naam en dat deze voor verwarring in de markt zorgt. Schrijf vervolgens dat je hen vordert het gebruik te beëindigen en dat je anders rechtsmaatregelen neemt. In de meeste gevallen schrikt dit voldoende af. Komt het tot een rechtszaak, dan zal de rechter kijken of er sprake is van ‘verwarring in de markt’.

Andere naam dan in statuten

Wat je ook vaak ziet is dat de officiële naam van de stichting afwijkt van de naam waarmee geld wordt opgehaald. Zo kennen wij de “Vrienden van het Concertgebouw”. Maar dat is eigenlijk de handelsnaam van: “Vrienden van het Concertgebouw en het Koninklijk Concertgebouworkest”. Je kan een dergelijke naam dus gewoon gebruiken. Je kan die niet inschrijven bij het handelsregister. Daardoor is de bescherming van die naam ook juridisch minder goed te handhaven.

Heel veel stichtingen gebruiken andere namen dan in hun statuten staan. Afkortingen zijn gebruikelijk, maar ook Engelse woorden zoals foundation.

    Richt nu je stichting op

    Vaste prijs Heel eenvoudig

    Richt je stichting op voor € 425,-

    Starten

    is een dienst van Notarian