is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Handelsregister

Handelsregister

Wat is een handelsregister?

Het Handelsregister is een register waarin alle rechtspersonen staan ingeschreven, ook stichtingen. Het doel van het register is om het handelsverkeer te ondersteunen.

In het register zijn de formele kenmerken van een organisatie terug te vinden. Denk hierbij aan het adres, de bestuurders en de bevoegdheden van de bestuurder. De Kamer van Koophandel beheert dit register.

handelsregister

Alle rechtspersonen zijn verplicht om zich in te schrijven in het Handelsregister. Daarnaast moeten de bestuurders ervoor zorgen dat de gegevens actueel blijven.

Het is een online register wat je tegen betaling kan raadplegen. Je ontvangt dan een uittreksel.

Vroeger was er een apart register voor stichtingen: het stichtingenregister. Nu is dat geïntegreerd in het Handelsregister.

    is een dienst van Notarian