is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Stappenplan stichting oprichten

Stappenplan stichting oprichten

Je wilt een stichting oprichten, maar hoe moet dat? Wij hebben de stappen die je moet nemen om een stichting op te richten op een rijtje gezet. Je begint bij de soort stichting die je wilt oprichten. Wat wordt de naam en de doelstelling? Wat is het adres, hoe moet het bestuur eruit zien? Als die allemaal duidelijk is kun je de vragen op de site invullen. Je kunt dan direct de concept statuten (gratis) downloaden. Vervolgens stuur je de opdracht door naar de notaris. Daar moet je langs voor ondertekening van de statuten.

stappenplan stichting oprichten

Stappenplan stichting oprichten

 1. Soort stichting

  Wat voor soort stichting wil je oprichten? Je kunt kiezen tussen een stichting met één bestuurder, of meerdere bestuurders, een stichting met de ANBI status of een stichting derdengelden. Deze verschillende soorten stichtingen hebben net iets andere bepalingen in de statuten staan. Daarom is het van belang om de juiste soort stichting te kiezen.

 2. De naam van de stichting

  De stichting moet een naam hebben. Dit moet een unieke naam zijn en mag niet lijken op die van een bestaande stichting of ander bedrijf. Je kunt in het handelsregister opzoeken of een naam al eerder is gebruikt. Je kunt ook opzoeken of de domeinnaam nog vrij is. Dat doe je op de website van SIDN.nl

 3. Doelstelling

  De stichting moet een doelstelling hebben. Deze doelstelling komt in de statuten te staan. Je moet deze doelstelling concreet maken, maar niet te beperkt.
  Je kunt een regionale beperking opnemen in de statuten. Bijvoorbeeld dat de activiteiten alleen in Zuid-Holland uitgevoerd kunnen worden. Hierdoor kun je geen activiteiten buiten Zuid-Holland organiseren. Wil je dat wel? Dan kun je bijvoorbeeld opnemen: ‘met name in Zuid-Holland’.
  Daarnaast moet de aard van het project worden opgenomen. Bijvoorbeeld ‘het ondersteunen en begeleiden van …’.

  Kom je er niet uit? Wij kijken de doelstelling (gratis) voor jou na! Bij het invullen van de vragen zie je vanzelf de optie voor de controle van de doelstelling.

 4. Wijze waarop

  Bedenk wat je wilt gaan doen om de doelstelling te bereiken.
  Het doel van de stichting mag niet zijn het maken van winst, de wijze waarop ook niet. De stichting moet iets nastreven om te bereiken, anders dan het verdienen van geld. Als er winst wordt gemaakt, moet dit worden besteed aan het doel en dus niet het uitkeren aan de bestuurders. Met de activiteiten mag de stichting wel geld verdienen, als de winst maar wordt gebruikt voor de stichting.

 5. Adres

  De stichting moet een adres hebben. De adressen van de bestuursleden worden niet openbaar gepubliceerd in het Handelsregister. De notaris heeft deze gegevens wel nodig om de controles te kunnen uitvoeren.
  In uitzonderlijke gevallen kun je een geheim adres hebben. Dit kun je bij de gemeente aanvragen.
  Je kunt ook het webadres opgeven. Dat is niet verplicht. De notaris kan dit dan gelijk inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Als je nog geen website en/of domein hebt dan kun je dat ook later zelf doorgeven.

 6. ANBI status

  ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Als jouw stichting een ANBI is en dus aan de voorwaarden voldoet, kun je deze status aanvragen bij de Belastingdienst. Het voordeel van de ANBI status is dat je geen schenk- en erfbelasting hoeft af te dragen. Dat is van belang als de stichting donaties gaat ontvangen.
  Om de ANBI status te krijgen moet de stichting wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet het bestuur onafhankelijk zijn en uit minimaal drie personen bestaan. Daarnaast moet er in de statuten een bepaling staan over de ANBI status.

  De SBBI (Sociaal Belang Behartigende Organisatie) kun je niet van tevoren aanvragen. Deze status vraag je per schenking aan.

 7. Organisatie en bestuur

  De modelstatuten gaan uit van een normale bestuursstructuur. Daar zit dus geen Raad van Advies of iets dergelijks bij. Het bestuur heeft wel de bevoegdheid om commissies in te stellen.

  Maak het stichtingsbestuur niet te groot. Hoe groter het bestuur, hoe langer de vergaderingen duren en hoe moeilijker het is om een besluit te nemen.

  Aantal bestuurders. Voor een stichting heb je minimaal één bestuurder nodig. Maar dat is niet altijd handig. Vaak kun je dan geen subsidie aanvragen omdat er geen onafhankelijk bestuur is. Ook fiscaal gezien zal de stichting niet snel worden los gezien van de enige bestuurder. Het is aan te raden om een oneven aantal bestuurders te hebben. Bij het nemen van besluiten wordt er dan altijd gestemd met een meerderheid.

  Zittingsduur. Hoe lang mogen de bestuurders blijven zitten? Mogen ze herkozen worden, en hoe vaak? Je kunt hier beperkingen opnemen.

  Beloning bestuurders. Er bestaan verschillende soorten vergoedingen. De standaardbeloning is de onkostenvergoeding. Bijvoorbeeld reiskosten of andere directe uitgaven. Een andere beloning is een vergoeding voor de bestuurders. Deze vergoeding is voor de tijd en moeite die de bestuurders investeren in de stichting. Daarnaast heb je voor vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding.

  Boekjaar. Een boekjaar loopt normaal gesproken van 1 januari tot 31 december. Je kunt kiezen voor een andere looptijd. Je kunt het eerste boekjaar bovendien samenvoegen met het tweede. Hiermee spaar je kosten en werkzaamheden uit in het eerste jaar van jullie bestaan.

 8. Concept statuten

  Nadat je weet wat voor stichting je wilt en hoe je deze wilt inrichten, vul je de vragen in op de website. Je kunt dan direct de concept statuten downloaden en doornemen. Vervolgens kies je één van de notarissen.

 9. Naar de notaris

  Je kiest zelf één van onze notarissen. Daar ga je samen met de andere bestuurders langs om de statuten te ondertekenen. De notaris zorgt voor inschrijving bij de Kamer van Koophandel en het UBO-register.

  Richt nu je stichting op

  Vaste prijs Heel eenvoudig

  Richt je stichting op voor € 425,-

  Starten

  is een dienst van Notarian