Maximaal vrijgestelde vrijwilligersvergoeding

Maximaal vrijgestelde vrijwilligersvergoeding

Hoeveel mag ik een vrijwilliger belastingvrij betalen?

De Belastingdienst publiceert jaarlijks het bedrag dat je belastingvrij mag verstrekken aan de vrijwilligers. De maximaal vrijgestelde vrijwilligersvergoeding is in 2021 €1800,- per jaar.

Belastingvrije vrijwilligersvergoeding

Stichtingen kunnen vrijwilligers een vergoeding betalen. Er zijn regels voor een vrijgestelde vrijwilligersvergoeding. Er zijn twee mogelijkheden. De stichting kan de onkosten van de vrijwilliger betalen. Of een vaste vergoeding per uur uitbetalen. De vergoeding is in 2021 € 5,- per uur voor vrijwilligers boven de 21 jaar. Onder de 21 jaar is de vergoeding € 2,75 per uur.

Onkostenvergoeding

De stichting kan aan een vrijwilliger gemaakte kosten vergoeden. Dat moet dan wel gebeuren op basis van declaraties met bonnen en/of kilometerspecificaties. Het voordeel is dat er geen maximum is aan deze vergoedingen en dat alle kosten betaald kunnen worden. Denk aan een reiskostenvergoeding en kosten van papier en postzegels. De reiskostenvergoeding mag kostendekkend zijn. De kilometervergoeding mag dus meer zijn dan € 0,19 per kilometer.

Het is aan te raden in dit geval een declaratieregeling op te stellen voor de stichting. Ter voorkoming van deze administratieve last is ook een vaste vergoeding mogelijk.

Vast bedrag

De Belastingdienst heeft een bepaald bedrag vrijgesteld van belasting. Hiermee wordt het vrijwilligerswerk gestimuleerd. Door de betaling buiten de belastingheffing te houden is er ook geen onnodig papierwerk.

De belastingdienst hanteert een uurtarief en maxima per maand en per jaar. Het gaat er in de kern ook om dat er geen reële beloning is voor het werk dat de vrijwilliger uitvoert.

JaarPer maandPer jaar
2021€ 180€ 1.800
2020€ 170€ 1.700
2019€ 170€ 1.700

Als de vrijwilliger boven dit bedrag uitkomt, dan is het hele bedrag belast. Als je de vrijwilliger een vast bedrag geeft en een onkostenvergoeding, moet je deze twee bedragen bij elkaar opstellen. Het maximum blijft dan van toepassing op het totale bedrag.

Bijstand en vrijgestelde vrijwilligersvergoeding

Ook voor de bijstandsuitkering is hetzelfde bedrag vrijgesteld. De vergoeding wordt dan ook niet gekort op de uitkering. Het maakt niet uit of je het vrijwilligerswerk uitvoert omdat je het zelf hebt gekozen of in samenspraak met de gemeente.

Er is één uitzondering. Als je onder de 27 jaar bent, kan de vrijwilligersvergoeding wel gevolgen hebben voor de hoogte van de uitkering. Dit is afhankelijk van het soort vergoeding. Een algemene kostenvergoeding wordt gekort op de uitkering. Een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakt onkosten wordt niet gekort op de uitkering.