is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Maximaal vrijgestelde vrijwilligersvergoeding 2024

Maximaal vrijgestelde vrijwilligersvergoeding 2024

Hoeveel mag ik een vrijwilliger belastingvrij betalen?

De Belastingdienst publiceert jaarlijks het bedrag dat je belastingvrij mag verstrekken aan de vrijwilligers. De maximaal vrijgestelde vrijwilligersvergoeding is in 2024 € 2.100,- per jaar.

Belastingvrije vrijwilligersvergoeding

Stichtingen kunnen vrijwilligers een belastingvrije vergoeding betalen. Er zijn regels voor een vrijgestelde vrijwilligersvergoeding. Er zijn twee mogelijkheden. De stichting kan de onkosten van de vrijwilliger betalen.

Of een vaste vergoeding per uur uitbetalen. De vrijgestelde vrijwilligersvergoeding is in 2024 € 5,50 per uur voor vrijwilligers boven de 21 jaar. Onder de 21 jaar is de vergoeding € 3,25 per uur.

Wat een vrijwilliger is, verschilt sterk van de bril die je opzet. Fiscaal, zoals hier of in juridische zin.

Onkostenvergoeding

De stichting kan aan een vrijwilliger gemaakte kosten vergoeden. Dat moet dan wel gebeuren op basis van declaraties met bonnen en/of kilometerspecificaties. Het voordeel is dat er geen maximum is aan deze vergoedingen en dat alle kosten betaald kunnen worden. Denk aan een reiskostenvergoeding en kosten van papier en postzegels. De reiskostenvergoeding mag kostendekkend zijn. De kilometervergoeding mag dus meer zijn dan € 0,21 per kilometer.

Het is aan te raden in dit geval een declaratieregeling op te stellen voor de stichting. Ter voorkoming van deze administratieve last is ook een vaste vergoeding mogelijk.

Vast bedrag

De Belastingdienst heeft een bepaald bedrag vrijgesteld van belasting. Hiermee wordt het vrijwilligerswerk gestimuleerd. Door de betaling buiten de belastingheffing te houden is er ook geen onnodig papierwerk.

De Belastingdienst hanteert een uurtarief en maxima per maand en per jaar. Het gaat er in de kern ook om dat er geen reële beloning is voor het werk dat de vrijwilliger uitvoert.

Vrijgestelde vrijwilligersvergoeding 2024

De vrijgestelde vrijwilligersvergoeding 2024, per maand en per jaar:

JaarPer maandPer jaar
2024€ 210€ 2.100
2023€ 190€ 1.900
2022€ 180€ 1.800
2021€ 180€ 1.800
2020€ 170€ 1.700
Bron: Belastingdienst

Als de vrijwilliger boven dit bedrag uitkomt, dan is het hele bedrag belast. Als je de vrijwilliger een vast bedrag geeft en een onkostenvergoeding, moet je deze twee bedragen bij elkaar optellen. Het maximum blijft dan van toepassing op het totale bedrag. Let dus goed op, beide maxima zijn van toepassing. Je mag dus nooit meer dan het maximale bedrag per maand betalen, ook al blijf je dan nog onder het maximum per jaar.

Wat als je teveel betaalt?

Als achteraf blijkt dat de stichting teveel heeft betaald aan de vrijwilliger, wat zijn dan de gevolgen? In dat geval zal de fiscus stellen dat er sprake is van loon. In dat geval is er ook sprake van loonheffing. Die loonheffing gaat plaatsvinden over de hele vergoeding. De vrijstelling die hiervoor staat is dus niet van toepassing. Er zal in principe geen boete volgen.

Arbeidsrechtelijk is hier nu ook een lastig punt. Als er sprake is van loon volgens de fiscus, dan kan de werknemer nu ook aanspraak proberen te maken op betaling van het minimumloon.

Bijstand en vrijgestelde vrijwilligersvergoeding

Ook voor de bijstandsuitkering is hetzelfde bedrag vrijgesteld. De vergoeding wordt dan ook niet gekort op de uitkering. Het maakt niet uit of je het vrijwilligerswerk uitvoert omdat je het zelf hebt gekozen of in samenspraak met de gemeente.

Er is één uitzondering. Als je onder de 27 jaar bent, kan de vrijwilligersvergoeding wel gevolgen hebben voor de hoogte van de uitkering. Dit is afhankelijk van het soort vergoeding. Een algemene kostenvergoeding wordt gekort op de uitkering. Een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakt onkosten wordt niet gekort op de uitkering.

    is een dienst van Notarian