is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

UBO-register

UBO-register

Wat is een uBO-register?

UBO-register

Het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner-register) is een openbaar register dat onderdeel uitmaakt van het Handelsregister. In dit register is opgenomen wie de uiteindelijke belanghebbende (UBO) van een stichting is. Hierdoor kan je achterhalen welke natuurlijke persoon (mensen dus), belanghebbende zijn in een rechtspersoon.

Het UBO-register maakt deel uit van het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Omdat het een openbaar register is, kan iedereen tegen betaling opzoeken wie de UBO van een bij de KvK ingeschreven organisatie is.

    is een dienst van Notarian