is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Verschillende soorten stichtingen

Verschillende soorten stichtingen

Soorten stichtingen

De stichting is de organisatievorm die het meest gebruikt wordt voor maatschappelijke doelen en voor goede doelen. Een stichting heeft geen winstoogmerk, maar is wel een rechtspersoon.

UBO

Er bestaan verschillende soorten stichtingen. In dit bericht worden de verschillende soorten stichtingen behandeld.

Eénpersoons-stichting

Een éénpersoons-stichting is, zoals de naam al zegt, een stichting met één persoon, dus één bestuurder. Dit kan een natuurlijk persoon zijn, of een rechtspersoon.

Als jij de enige bestuurder bent van de stichting, is de continuïteit minder gewaarborgd. De stichting is namelijk helemaal op jou aangewezen. Zorg daarom dat er in de statuten een goede regeling bevat voor het geval jij door ziekte of afwezigheid de stichting niet meer kan besturen.

Heb je niets opgenomen in de statuten? Dan kan het openbaar ministerie of een belanghebbende aan de rechter verzoeken om een bestuurder te benoemen.

Het statuten van een éénpersoons-stichting en een stichting met meerdere personen zijn erg verschillend. Voornamelijk op het punt van besluitvorming en continuïteit.

ANBI stichting

Een stichting met de ANBI status bestaat uit minimaal 3 bestuurders. In de statuten moet een bepaling staan over de ANBI. De Belastingdienst is uiteindelijk degene die beslist of de ANBI status wordt toegekend of niet.

Een stichting met de ANBI status kan giften ontvangen die fiscaal gunstig worden afgetrokken van de Belastingdienst. Daarnaast hoeft een stichting met de ANBI status geen schenk- en erfbelasting te betalen.

Lees ook: De ANBI en giften, schenkingen en donateurs.

SBBI stichting

De SBBI is een Sociaal Belang Behartigende Instelling. Het is geen status, zoals bij de ANBI. Als de stichting een SBBI is, geldt er een vrijstelling voor de schenk- en erfbelasting. Hierdoor hoeft de stichting geen schenk- en erfbelasting te betalen. Wel moet de stichting aangifte doen om de vrijstelling aan te vragen.

Lees ook: De SBBI-status.

WTZi stichting

WTZi staat voor Wet toelating zorginstellingen. Met een WTZi stichting kan je zorg verlenen en hiervoor een vergoeding ontvangen van de zorgverzekeraar. De facturen van de patiënten stuur je door naar de zorgverzekeraar.

Vereisten voor een WTZi stichting is dat er minimaal 2 personen zijn die namens de stichting zorg verlenen. Daarnaast dient een aanvraag ingediend te worden via het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zij stellen ook een aantal voorwaarden aan de statuten.

Testamentaire stichting

Een testamentaire stichting is een stichting die is opgericht op basis van een testament. De stichting kan als doel hebben het afwikkelen van de nalatenschap of het zijn van erfgenaam of legataris. Een testamentaire stichting kan ook zijn opgericht ter voorkoming van problemen bij ingewikkelde erfgenamen. Een ander doel kan zijn om het vermogen (of een deel daarvan) na te laten aan een maatschappelijk doel dat de erflater wilde ondersteunen.

De erflater geeft in het testament iemand de opdracht om de stichting op te richten.

Stichting derdengelden

Een stichting derdengelden is een stichting met een bijzonder doel. De stichting moet in zijn aard onafhankelijk zijn. Het bestuur van de stichting bestaat daarom uit minimaal drie bestuurders. De stichting beheert geld. Een notaris heeft bijvoorbeeld als een stichting derdengelden. Bij de aankoop van een woning zal de koper het aankoopbedrag op de derdengeldrekening van de notaris storten. Deze rekening staat dan los van de onderneming van de notaris.

Wil je meer weten over een stichting derdengelden bekijk dan eens onze aparte website www.stichtingderdengelden.nl.

Stichting administratiekantoor (STAK)

Een stichting administratie kantoor (STAK) is een stichting die aandelen houdt in een BV. De STAK geeft de certificaten van de aandelen uit aan de certificaathouders. Hierdoor wordt het stemrecht losgekoppeld van het winstrecht. Het stemrecht blijft bij de stichting. Door deze constructie wordt het economisch en het juridisch eigendom van de aandelen gesplitst. De stichting heeft daarvoor administratievoorwaarden vastgesteld die de regeling van de certificering bevat.

Commerciële stichting

Een commerciële stichting verricht commerciële activiteiten. Het is dus een onderneming. Dat betekent niet dat het doel van de stichting kan zijn gericht op het maken van winst. Maar dat wil niet zeggen dat de stichting geen ondernemersactiviteiten kan of mag hebben.

Familiestichting

familiestichting

In een familiestichting zit vermogen dat is ingebracht door een familie. Er zijn familiestichtingen die uitkeringen doen aan bepaalde doelen. Er zijn ook familiestichtingen die alleen uitkeringen doen aan familieleden.

    Richt nu je stichting op

    Vaste prijs Heel eenvoudig

    Richt je stichting op voor € 425,-

    Starten

    is een dienst van Notarian