is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Een naam voor een stichting bedenken

Een naam voor een stichting bedenken

Wat zijn de regels voor de naam van een stichting?

Er zijn nogal wat regels voor de naam van een stichting. Het woord stichting moet in de formele naam staan, de statutaire naam. Ook mag er geen verwarring zijn met andere bestaande organisaties.

Naam van de stichting

vrijwilligers

De naam van de stichting moet een bepaalde voorwaarden voldoen. Daarnaast zijn er ook een aantal regels voor de naam van de stichting. Lees de voorwaarden goed door voordat je een naam bedenkt. Dan weet je waar je rekening mee moet houden. De naam van de stichting komt in de statuten te staan, dat is de statutaire naam.

Voorwaarden voor de naam

Houd bij het kiezen van een naam rekening met het volgende:

 • In de naam moet het woord ‘stichting’ voorkomen. Dit woord hoeft echter niet het eerste woord in de naam te zijn.
 • De naam van de stichting mag zijn samengesteld uit woorden uit alle denkbare talen. Maar je mag alleen letters gebruiken uit het Latijnse alfabet.
 • Je mag cijfers en de leestekens @ & + en – altijd gebruiken in je bedrijfsnaam, Speciale tekens als () ? ! * # / mag je uitsluitend ter vervanging van een letter of als ‘woordgrap’ gebruiken.
 • Zorg dat de naam onderscheidend is. Wil je de stichting ‘De Nederlandse Stichting’ noemen, dan zal dat niet worden geaccepteerd. De naam van de stichting mag ook niet teveel lijken op een naam van een concurrent. Je naam mag namelijk niet voor verwarring zorgen. Als jouw naam lijkt op een bestaande bedrijfsnaam, kan jouw concurrent je aanklagen. Dit geldt ook als je de naam onderscheidend maakt door je eigen plaatsnaam eraan vast te plakken.
 • De naam mag de werkelijkheid geen geweld aandoen. Een naam die de suggestie wekt dat de stichting groter, mooier of nobeler is dan in werkelijkheid, zal worden geweigerd.
 • De naam van de stichting mag geen merknaam bevatten. Of een naam die daarop lijkt.
 • In de naam van de stichting mag niet de naam van een persoon voorkomen. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk. Bijvoorbeeld als de stichting wordt opgericht bij testament van de persoon die zijn of haar naam aan de stichting wil verbinden.
 • Het woord ‘bank’ mag alleen in de naam voorkomen als de betekenis ervan anders is dan ‘bankbedrijf’ of ‘bankinstelling’.
 • Beschermde titels zijn in de naam van een stichting niet toegestaan. Denk hierbij aan titels als arts, apotheker of verpleegkundige. Deze mag je alleen gebruiken als je geregistreerd bent in het Register Beroepen in de Individuele Zorg (BIG). Ook woorden als architect, accountant, advocaat en notaris mag je alleen gebruiken als je geregistreerd bent in het wettelijk register van die beroepsgroep.
 • Buitenlandse rechtsvormen als ‘Ltd.’ mogen evenmin onderdeel van de stichtingsnaam zijn.
 • Het is daarnaast wel toegestaan om het woord foundation te gebruiken in de statutaire naam. Maar niet als vervanging van het woord ‘stichting’.

Formele naam hoeft niet dagelijkse naam te zijn

Je kunt als stichting in de dagelijkse praktijk een ander naam hanteren. Bijvoorbeeld de Make a wish foundation. Daar staat het woord stichting niet in de naam die zij hanteren. Juridisch is de formele naam wel iets met het woord stichting.

Behalve de formele naam van de stichting kan ook een ‘roepnaam’ worden gekozen. Draagt de stichting de (lange) naam Stichting Roemeens-Hongaarse weeskinderen in Transsylvanië, dan kan het handig zijn ook een kortere naam te kiezen, bijvoorbeeld SRHWT.

Bedenk meerdere namen

Je doet er goed aan een aantal namen voor de stichting te bedenken. Stel een lijstje op: zet de meest aantrekkelijke naam bovenaan en plaats de overige namen in volgorde daaronder, totdat de minst gewenste naam onderaan staat. Mocht de eerste naam niet worden goedgekeurd, kan je verder met de volgende op het lijstje.

Een dergelijke volgorde kan niet alleen het resultaat zijn van goed overleg met de (aanstaande) medebestuursleden. Ook een onderzoek onder de doelgroep is erg zinvol. Wat voor associaties roepen de diverse namen bij hen op. Welke naam wakkert vrijgevigheid aan? Welke naam heeft een solide uitstraling? En richt de stichting zich (mede) op het buitenland, let dan op twee zaken. Hebben een of meer Nederlandse woorden een vervelende betekenis in de taal een van de landen waarop de stichting zich richt? En is de gekozen naam op een goede manier te vertalen?

Denk aan de domeinnaam

In de toekomst zal je de naam van de stichting op een aantal plaatsen willen gebruiken, onder andere op het internet. Ga daarom via Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) na of een domeinnaam die overeenkomt met de beoogde naam van jouw stichting nog vrij is.

  Richt nu je stichting op

  Vaste prijs Heel eenvoudig

  Richt je stichting op voor € 425,-

  Starten

  is een dienst van Notarian