is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Een stichting oprichten, hoe doe je dat?

Een stichting oprichten, hoe doe je dat?

Hoe richt je een stichting op?

Een stichting oprichten doe je bij een notaris. Om kosten te besparen kun je een groot deel van het werk zelf doen. Via stichting.nl kun je eenvoudig de statuten voorbereiden en de akte laten passeren door de notaris.

De statuten en de formele eisen

Voor stichtingen geldt dat de statuten het belangrijkst zijn. Je kunt advies inwinnen of zelf veel lezen. Het belangrijkste is het duidelijk opschrijven van de doelstelling van de stichting. Onmisbare elementen zijn verder de wijze van benoeming en ontslag van bestuurders, statutenwijziging en ontbinding van de stichting.

Wijzigingen in de statuten kunnen alleen officieel worden gemaakt door de notaris

Statuten moeten zijn opgesteld in de Nederlandse taal. De bestuurders moeten begrijpen wat ze gaan tekenen en dus de Nederlandse taal begrijpen.

De oprichters van een stichting moeten meerderjarig zijn. Hier is wel een oplossing voor via handlichting. Soms kunnen bestuurders minderjarig zijn.

Om het makkelijk te maken hebben wij een Stappenplan stichting oprichten opgesteld. Hierin lees je stapsgewijs hoe je een stichting kunt oprichten.

Wat doet de notaris?

De notaris is een jurist, net als een advocaat. Maar het belangrijkste verschil tussen een notaris en een advocaat is dat de notaris altijd onpartijdig dient te zijn. Tenzij de notaris wordt ingehuurd als juridisch adviseur om met jou mee te denken, bijvoorbeeld over de inhoud van de statuten.

De belangrijkste dienst die een notaris levert, is het vastleggen van zaken in notariële aktes. Dat doet hij op verzoek, maar in een aantal gevallen is een notariële akte ook wettelijk verplicht. Zo’n akte heeft juridische rechtskracht. Koopovereenkomsten, overdrachten, schenkingen, wat er ook in wordt geregeld, de partijen die er hun handtekening onder zetten, zijn eraan gehouden. 

Is een notaris verplicht?

Oprichten

Om een stichting op te richten is een bezoek aan de notaris verplicht. De stichting wordt opgericht bij notariële akte.

De notaris stelt de statuten op en zorg voor de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en inschrijving in het UBO-register.

De kosten van notariële diensten

Notaris is een vrij beroep en daarom mag iedere notaris zijn eigen tarieven hanteren. Het oprichten van een stichting doe je het makkelijkst en voordeligst via deze site. Wij werken al jaren samen met DoeHetZelfNotaris.nl. Zij hebben een netwerk van notarissen die tegen vaste lage prijzen een stichting oprichten.

Oprichten uit buitenland of met buitenlandse bestuurders

Je kunt een Nederlandse stichting ook oprichten vanuit het buitenland. Ook buitenlandse bestuurders kunnen in het stichtingsbestuur. Het is echter vaak veel voordeliger om de stichting op te zetten met Nederlanders in Nederland en direct daarna het bestuur te wisselen. Dat scheelt enorm in de verplichte vertaalkosten en de kosten van de notaris.

Klachten

Als je ontevreden bent over de geleverde diensten van jouw notaris, kun je een officiële klacht indienen bij de Kamers voor het Notariaat. De Kamer beoordeelt de klacht en bekijkt of een minnelijke schikking mogelijk is. Gaat het echt om fundamentele zaken – de notaris heeft bijvoorbeeld zijn geheimhoudingsplicht geschonden – dan komt er een openbare zitting. Wordt de klacht gegrond verklaard, dan kan de Kamer de notaris waarschuwen, berispen, voor zes maanden schorsen of zelfs afzetten. Het indienen van een klacht bij de Kamer is gratis.

De KNB en de Kamer voor het notariaat doet geen uitspraak over het vervolg van het conflict en over eventuele schadevergoedingen. Hiervoor kun je een rechtszaak starten bij de civiele rechter.

    Richt nu je stichting op

    Vaste prijs Heel eenvoudig

    Richt je stichting op voor € 425,-

    Starten

    is een dienst van Notarian