is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Kan een minderjarige een stichting oprichten?

Kan een minderjarige een stichting oprichten?

Kan een minderjarige een stichting oprichten?

Nee, een minderjarige kan geen stichting oprichten. Een minderjarige is in beginsel handelingsonbekwaam. Er is wel een oplossing voor, namelijk met toestemming van de ouders.

Oprichten of bestuur

Als je jonger bent dan zijn er wat regels waar je mee te maken hebt. Je kunt bijvoorbeeld als jongere geen stichting oprichten. Je kunt soms wel in het bestuur. Dat laatste hangt af van de statuten.

Stichting oprichten als minderjarige

In beginsel ben je volgens de wet handelingsonbekwaam als je minderjarig bent. Je mag wel een brood kopen of een fiets. Maar dergelijke grote rechtshandeling, zoals een stichting oprichten, kun je niet zelfstandig uitvoeren. Je hebt toestemming nodig van je ouders. Zij zijn namelijk ook 100% aansprakelijk voor jouw handelen.

minderjarige

Je kunt hier ook onderuit komen door bij de kantonrechter te verzoeken om een handlichting. Je krijgt dan toestemming van de kantonrechter om bepaalde rechtshandelingen uit te voeren. Het verzoek moet je samen met jouw ouders indienen. Stel dat je toestemming hebt, dan hoef je niet voor iedere beslissing weer een handtekening van je ouders te halen.

Je leest het exact na in het stappenplan handlichting aanvragen.

Je kunt dan ook als minderjarige een stichting oprichten en in het bestuur plaats nemen. Door de handlichting ben je dan in staat om rechtshandelingen uit te voeren alsof je meerderjarig bent. Er moet wel minimaal één meerderjarige in het bestuur zitten.

Bankrekening voor een minderjarige

Zelfs met de handlichting kan het nog behoorlijk lastig zijn om een bankrekening te openen. Lang niet alle banken accepteren een minderjarige, ook niet als deze een handlichting heeft. Om die reden is het dus wel handig als in het bestuur ook meerderjarigen zitten waar dit niet voor speelt.

Statuten en huishoudelijk reglement nalezen

Wil je bestuurslid worden van een stichting terwijl je nog niet meerderjarig bent? Dan is het van belang om ook de statuten en mogelijk het huishoudelijk reglement van de stichting goed na te lezen.

De eis dat bestuursleden meerderjarig moeten zijn kan namelijk ook nog zijn overgenomen in die statuten. Daarmee is ook duidelijk wat de nadelen zijn van het opnemen van eisen die al in de wet staan in je statuten. De handlichting kan namelijk wel voor de eisen van de wet, maar niet voor de eisen die zijn opgenomen in de statuten.

Staan de eisen in een huishoudelijk reglement? Dan kan het zittende bestuur die regeling eerst wijzigen voordat jij in het bestuur komt.

Lees hierover meer op de sites van Het Ondernemersplein of De Rechtspraak.

    Richt nu je stichting op

    Vaste prijs Heel eenvoudig

    Richt je stichting op voor € 425,-

    Starten

    is een dienst van Notarian