is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Handlichting

Handlichting

Wat is een handlichting?

Handlichting

Handlichting is het door de rechter verlenen van bevoegdheden aan een zestien- of zeventienjarige minderjarige die anders alleen toekomen aan meerderjarigen.

Een minderjarige kan geen stichting oprichten. Via handlichting kunnen zestien of zeventienjarigen dat wel doen.

Handlichting vraagt de minderjarige aan bij de kantonrechter. Bij misbruik van de verleende handlichting kan de rechter het (op verzoek van de ouders) intrekken.

Handlichting is geregeld in Artikel 235 Burgerlijk Wetboek Boek 1

  • Het meervoud van handlichting is handlichtingen

is een dienst van Notarian