is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Hoe vind je de juiste voorzitter?

Hoe vind je de juiste voorzitter?

Hoe vind je de juiste voorzitter?

Om de juiste voorzitter te kiezen moet je beginnen met het opstellen van een realistisch functieprofiel. Beslis van te voren welke kwaliteiten en kennis van belang zijn voor jouw organisatie.

De juiste voorzitter

Een goede voorzitter van het stichtingsbestuur is van groot belang. De voorzitter is vaak het boegbeeld van de organisatie. In goede tijden en in slechte tijden. Je zoekt als stichting een voorzitter die past bij jouw organisatie.

Functieprofiel

Een belangrijk startpunt om een goede match te vinden is het opstellen van een realistisch functieprofiel. Dat profiel moet duidelijk maken wat nodig is om de betreffende functie succesvol in te vullen. Kennis, vaardigheden, randvoorwaarden: werk het allemaal goed uit voor de werving begint. Zeker als er al een gegadigde lijkt te zijn, bestaat het risico niet al te kritisch meer te zijn op de passendheid van die persoon voor de betreffende positie.

In gesprek

Met het functieprofiel in handen kun je met de kandidaten in gesprek. Zorg dat daar twee of drie personen uit de stichting bij aanwezig zijn. Betrek daar ook meteen de bureaumanager of directeur bij, als die er is. Een goede en gelijkwaardige samenwerking tussen voorzitter en directie is van essentieel belang voor de organisatie. Tijdens het gesprek moet er ook voldoende ruimte voor de kandidaat geboden worden, zodat goed nagegaan kan worden of deze voldoet aan de functie-eisen.

Tips

Een paar algemene tips die kunnen helpen bij het maken van een goede keuze:

  • Kijk kritisch naar het aangeboden CV van de kandidaat: een lange rij voorzitterschappen elders zegt niet alles over de geschiktheid voor deze specifieke functie. Een indicatie kan ook zijn hoe lang die diverse voorzitterschappen zijn vervuld (is dat korter dan de geldende termijnen, of juist extreem lang?).
  • Als het om een onbetaalde functie gaat is het interessant om de motivatie voor juist deze functie na te gaan. Vooral als betrokkene niet eerder onbetaalde voorzitterschappen heeft vervuld. Hoe belangrijk vindt de kandidaat de onkostenvergoeding bijvoorbeeld?
  • Referenties nalopen. Bel eens met een paar organisaties waar betrokkene recentelijk actief was of probeer informeel informatie boven water te halen (zoals jaarverslagen, nieuwsbronnen, medewerkers, google).
  • Raak niet te snel onder de indruk van interessante functies die betrokkene in het verleden heeft vervuld (zoals in de politiek of het bedrijfsleven). Dat maakt iemand niet automatisch geschikt voor jouw vacature en bijbehorend profiel. Ook naamsbekendheid is geen garantie op succes.
  • Stick to the plan: doe niet teveel concessies bij het selecteren van de juiste kandidaat. Weliswaar moeten de eisen realistisch zijn (een schaap met 5 poten is nu eenmaal lastig te vinden). Maar hou wel de belangrijkste punten voor ogen.

Blijf dus nuchter en kritisch, ook als het moeilijk is een goede kandidaat te vinden. De keuze voor de verkeerde persoon op jouw voorzittersstoel kan grotere schade aanrichten dan iets meer tijd nemen om de juiste gegadigde te vinden.

    is een dienst van Notarian