is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Hoe kun je de ANBI-status aanvragen?

Hoe kun je de ANBI-status aanvragen?

Hoe vraag je de ANBI-status aan als stichting?

Je kunt de ANBI-status zelf aanvragen bij de Belastingdienst. Die heeft een reeks criteria waar jouw stichting aan moet voldoen. Die hebben te maken met de statuten maar ook met een bepaalde openheid.

De ANBI-status aanvragen

Je wilt de ANBI-status aanvragen voor jouw stichting. Hoe doe je dat? Allereerst moet je de statuten controleren. Voldoen deze aan de vereisten om een ANBI-status aan te vragen? Zo ja, dan kun je door met de volgende stappen. Zo niet, dan moet je eerst de statuten van de stichting aanpassen. Dat moet met een statutenwijziging via de notaris.

Wat moet ik inleveren voor de ANBI aanvraag?

In de aanvraag verstrek je de volgende informatie:

anbi-status
 • Doelstelling van de stichting.
 • Verklaring dat de organisatie een stichting is (of gelijkgestelde rechtsvorm heeft), bijvoorbeeld een uittreksel uit de KvK.
 • Verklaring dat de stichting volgens de regels en feitelijk geen winst probeert te maken.
 • Verklaring dat de stichting overwegend het algemeen belang dient.
 • Verklaring dat wordt voldaan aan het beschikkingsmachtcriterium.
 • Verklaring inzake de onkostenvergoedingen.
 • Verklaring dat de stichting over een actueel beleidsplan beschikt.
 • Verklaring inzake de besteding van het liquidatiesaldo.
 • Tot slot biedt het formulier de mogelijkheid een afwijkende ingangsdatum op te geven. Het is verstandig hier de datum van de notariële oprichtingsakte in te vullen.

Dit formulier kun je opvragen op de website van de Belastingdienst.

Naar dit kantoor moet je het ingevulde aanvraagformulier ook opsturen: deze vestiging van de Belastingdienst beslist over de ANBI-aanvraag. Je doet er goed aan een kopie van het ingevulde aanvraagformulier in de administratie op te slaan. Hetzelfde geldt voor de beschikking die je korte tijd later van de Belastingdienst ontvangt.

Zoals reeds gemeld, kan de ANBI-status met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Belangrijk hierbij is dat de stichting geen schenking of uitkering doet tot het moment dat de aanvraag is goedgekeurd.

ANBI-status: de voordelen

Het eerste voordeel van een ANBI-status is dat dit een positieve uitstraling op de stichting heeft.

Stichtingen met de ANBI-status betalen geen erf- of schenkbelasting voor gelden die de stichting voor het algemeen belang gebruikt. Schenkt de ANBI-stichting zelf geld in het algemene belang, of doet zij een uitkering aan (een deel van) de doelgroep, dan hoeft ze geen schenkbelasting te betalen.

Maar de ANBI-status heeft natuurlijk vooral voordelen voor de schenkers. Wie als persoon eenmalig of periodiek geld schenkt aan een Algemeen Nut Beogende Instelling mag de gift geheel of gedeeltelijk opvoeren als aftrekpost bij de aangifte inkomstenbelasting (of de aangifte vennootschapsbelasting). Vennootschappen, zoals BV’s, mogen een gift aftrekken voor de vennootschapsbelasting.

  Richt nu je stichting op

  Vaste prijs Heel eenvoudig

  Richt je stichting op voor € 425,-

  Starten

  is een dienst van Notarian