is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Statuten stichting wijzigen

Statuten wijzigen van een stichting

Je wilt de statuten wijzigen van de stichting. Bijvoorbeeld omdat je de doelstelling of de statutaire naam wilt wijzigen. Of omdat de statuten al heel oud zijn en niet meer voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. Daarnaast kan het ook zijn dat je de statuten wilt wijzigen omdat je de ANBI-status wil aanvragen.

Het wijzigen van de statuten kan best wat werk zijn. Wil je hier hulp bij? Word dan abonnee van Stichting.nl! Wij kunnen de statuten en andere documenten voor jou beoordelen, helpen met de stappen die gezet moeten worden en andere vragen. Daarnaast kun je ook gratis documenten downloaden van de website.

Hoe werkt een statutenwijziging?

statuten wijzigen

Voor het wijzigen van jouw statuten moet je een aantal stappen volgen. Lees hier uitgebreid meer over in een apart artikel. In het kort wat je moet doen:

 • Controleer de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Staan de juiste huidige bestuurders ingeschreven?
 • Zoek de bestaande statuten op. Hierin staat de procedure voor de statutenwijziging.
 • Besluit wat je wilt gaan wijzigen. Denk aan: de naam van de stichting, de doelstelling, omvang van het bestuur, vestigingsplaats. Ook voor het updaten van jouw statuten kun je een statutenwijziging doen. Dan voldoen de statuten weer helemaal aan de huidige wet- en regelgeving.
 • Stel nieuwe concept statuten op. Dat kan eenvoudig via deze website. Vul een aantal vragen in en download (gratis) de concept statuten.
 • Plan en organiseer de bestuursvergadering. Neem tijdens de vergadering een besluit en leg dit vast in notulen. Je vindt hier ook een model voor de notulen.
 • Maak een afspraak bij de notaris voor het ondertekenen van de statuten. Ook dit kun je eenvoudig via deze website doen. Nadat je de concept statuten hebt ingevuld kun je een van onze notarissen kiezen waar je de statuten gaat ondertekenen.

Voordelen

Nergens zo voordelig en makkelijk nieuwe statuten voor een bestaande stichting opstellen.

 • Ons tarief is inclusief de notaristarief en all in
 • Eenvoudige vragen
 • In 20 minuten klaar met de aanvraag
 • Gratis complete concept statuten
 • Betaal pas bij de notaris
 • Ook nog abonnee bij stichting.nl? Dan begeleiden wij jou in het gehele proces van statutenwijziging.

Waarom helemaal nieuwe statuten goedkoper zijn

Regelmatig krijgen wij de vragen of wij in bestaande statuten een wijziging kunnen doorvoeren. Dat is niet aan te raden. Statuten zijn net een wetboek. Alle artikelen hebben een samenhang met elkaar. Als je bestaande statuten gaat wijzigen, dan moet je eerst de oude statuten overtikken. Daarna de wijzigingen verwerken, dan alle verwijzingen nakijken, beoordelen of het eindresultaat voldoet aan de laatste wettelijke eisen. Zoals je begrijpt is dit een omslachtige en moeilijke oplossing. Die oplossing is dus duur.

Daarom kies je hier voor compleet nieuwe statuten voor jouw bestaande stichting. Op hoofdpunten geef je de nieuwe wensen aan. Die nieuwe statuten worden gemaakt door de software en zijn al helemaal nagekeken. Bovendien zijn ook alle wetswijzigingen van de afgelopen jaren in verwerkt.

Wat doet de notaris?

De notaris zal alle gegevens controleren die jullie hebben opgegeven. Dus zijn de gegevens van de bestuursleden die naar de notaris komen juist doorgegeven. De notaris doet dat in de daarvoor bestemde registers. De notaris zal controleren of de bestaande statuten zijn nageleefd. Ook controleert de notaris het bestuursbesluit (notulen) en de eventuele volmacht die daarin is opgenomen. Daarna volgt een (korte) bespreking op het kantoor van de notaris en ondertekening van de akte.

Als de statuten van de stichting zijn gewijzigd, meldt de notaris dat bij de Kamer van Koophandel. De notaris stuurt een elektronisch uittreksel uit het handelsregister aan de stichting.

Wat regel je hier voor wijziging statuten?

Als je de statuten wijzigt via Stichting.nl, dan zijn een aantal keuzes al voor jullie gemaakt. De nieuwe statuten bevatten natuurlijk de juiste nieuwe wettelijke terminologie. Ook kan je de vergadering per mail bijeen roepen. De keuzes zijn gemaakt zoals de meeste stichtingen willen werken. Heb je nog andere wensen? Dan kan dat niet voor het zeer lage standaard tarief. Je moet dan een offerte aanvragen bij een notaris.

Wat kun je hier wijzigen?

 • de naam van de stichting
 • de doelstelling van de stichting
 • de vestigingsplaats van de stichting
 • de ANBI status

Wat je niet wilt wijzigen op deze manier zijn de gegevens over de bestuurders. Dat kun je als stichting zelf gratis bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dat is een stuk goedkoper dan dit via de notaris te regelen.

Meer regelen voor jouw stichting

De statuten regelen de organisatie van de stichting op hoofdlijnen. Voor de verdere uitwerking heb je meestal ook nog een huishoudelijk reglement nodig. Daarin regel je zaken als hoe en wanneer je vergadert. Het voordeel van zaken zo regelen is dat je dit zelf ook later weer kunt aanpassen. Je hoeft dan niet langs de notaris. Op deze website vind je een goed model van een huishoudelijk reglement voor jouw stichting.

Als je toch bezig bent kun je natuurlijk ook gelijk alles goed regelen. Word daarom abonnee van stichting.nl. Hier vind je modellen voor bestuursbesluiten, een declaratieformulier, een vrijwilligersovereenkomst en nog veel meer. Ook vind je onder andere informatie over het bestuur en financiën van de stichting, donateurs en vrijwilligers. Als je abonnee wordt van stichting.nl heb je onbeperkt toegang tot deze documenten en heb je de mogelijkheid om jouw vragen over de stichting te stellen. Daarnaast kunnen wij jou dan stap voor stap helpen bij het wijzigen van jouw statuten.

Wat krijg je voor je geld?

Je krijgt compleet nieuwe statuten voor je bestaande stichting, inclusief alles wat je nodig hebt om daar te komen.

 • Concept statuten
 • Korte bespreking bij de notaris
 • Definitieve statuten

Naast deze kosten zijn er ook de kosten om dit administratief af te handelen. De notaris moet de nieuwe statuten inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Als er nog geen UBO-melding is gedaan moet de notaris dit nu doen. Hierna ontvang je een nieuw uittreksel van het handelsregister. Deze kosten zitten niet in het basistarief.

 

is een dienst van Notarian