is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Adres stichting wijzigen

Adres stichting wijzigen

Hoe kan ik het adres van de stichting wijzigen?

Je kan het adres van de stichting wijzigen bij de Kamer van Koophandel. Dit kan kosteloos. Je hoeft hiervoor niet langs de notaris.

Adreswijziging bij de Kamer van Koophandel

adres

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staat onder andere het bezoekadres (of kantooradres) van de stichting vermeld. Bij een wijziging van het kantoorlocatie of de bedrijfslocatie vanwege een verhuizing is het nodig om het ingeschreven bezoekadres daarop aan te laten passen.

Die adreswijziging hoeft niet via een statutenwijziging bij de notaris. Je kunt het bezoekadres namelijk rechtstreeks via de Kamer van Koophandel gratis wijzigen. Op de website van de Kamer van Koophandel lees je hoe dat je dat moet doen.

Je moet de adreswijziging binnen 1 week doorgeven. De adreswijziging geldt pas als deze is doorgevoerd in het handelsregister.

Verhuizing bestuursleden

Als een bestuurslid verhuist, hoef je dit niet door te geven aan de Kamer van Koophandel. Als je privéadres wijzigt, geef je dat door aan de gemeente. De KvK krijgt dit dan door van de gemeente.

Is het adres van de stichting gelijk aan jouw privéadres? Dan wijzigt de KvK het bezoekadres van de stichting ambtshalve. Hiervan ontvang je een schriftelijke bevestiging.

Statutenwijziging

Let op: voor het wijzigen van de statutaire zetel heb je wel een statutenwijziging nodig. Dat geldt ook voor het wijzigen van andere zaken die in de statuten van de rechtspersoon staan. Dus bijvoorbeeld ook voor een naamswijziging.

    Lees meer over Bestuur

    is een dienst van Notarian