is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Stappenplan stichting opheffen

Stappenplan stichting opheffen

Hoe hef ik exact een stichting op?

Om een stichting op te heffen volg je de volgende stappen. Zoek eerst de formele regels bij elkaar in statuten en andere documenten. Inventariseer de bezittingen en schulden. Neem op grond hiervan een bestuursbesluit. De afronding omvat nog enkele formele stappen.

Stichting opheffen

Je wilt de stichting opheffen. Dat kan zijn omdat de stichting niet meer actief is, het doel is bereikt of omdat de bestuurders er niet mee verder willen.

stichting opheffen

Een stichting kan je zelf opheffen. Juridisch heet dit ontbinding van de rechtspersoon. De verplichte procedurele stappen staan beschreven in de statuten van de stichting. Je hoeft hiervoor niet langs de notaris.

Doorloop het stappenplan, zo voorkom je dat je achteraf aansprakelijk blijkt te zijn.

Snelle opheffing

Je kunt de stichting heel snel opheffen als je alle bestaande mogelijke schuldeisers hebt betaald (turbo-liquidatie). Dus als je als bestuur zeker weet dat er niet nog ergens iemand is die geld van de stichting krijgt. Dat is meestal het geval bij de slapende stichtingen. Twijfel je hieraan? Dan kan je voor de langzame weg kiezen. Dan komt er een publicatie van een voorgenomen besluit, waartegen mogelijke schuldeisers zich dan kunnen verzetten.

Let op! Voor een stichting met een onderneming geldt aanvullende eisen.

Stappenplan opheffen stichting

 1. Lees de statuten

  De eerste stap die je moet nemen is het doornemen van de statuten. Hierin staat beschreven hoe je de stichting kan opheffen. Meestal staat er in de statuten dat er een bepaalde zware meerderheid van het bestuur in moet stemmen met het opheffen van de stichting.

 2. Bezittingen van de stichting

  In de statuten staat aangegeven wat er met de bezittingen van de stichting moet gebeuren. Het moet worden besteed aan het doel van de stichting.
  Gaat het om een ANBI stichting? Dan moet het vermogen aan een andere stichting met de ANBI status worden overgemaakt.

 3. Bewaren van documenten

  Alle documenten van de stichtingen moeten 7 jaar bewaard blijven. Dat mag ook digitaal. Er moet een persoon zijn aangewezen die dit gaat bewaren, de bewaarder. Die persoon komt in het handelsregister te staan. Als er later nog vragen zijn over de documenten van de stukken kunnen die bij de bewaarder worden opgevraagd.

 4. Het bestuur neemt een besluit tot opheffing

  Het bestuur moet een besluit nemen over de opheffing. Dit moet zijn vastgelegd in notulen. In de notulen komt te staan dat de bestuurders hebben besloten de stichting op te heffen.

 5. Doorgeven aan de Kamer van Koophandel

  De opheffing van de stichting geef je online door aan de Kamer van Koophandel. Bij de KvK vind je een formulier dat je kan invullen. Let op: vul in dat de stichting geen baten meer heeft op het moment van ontbinding. Dat is ook correct, want voor de daadwerkelijke ontbinding hebben jullie alles afgehandeld.

 6. Bankrekening opheffen

  Heeft jouw stichting een bankrekening? Dan moet je aan de bank doorgeven dat de stichting is opgeheven. Geef ook aan waar de bank het resterende saldo naar over kan maken.

 7. ANBI status afmelden

  Had jouw stichting de ANBI status? Dan moet je binnen acht maanden bij de Belastingdienst melden dat de stichting is opgeheven. Je vraagt formeel een beëindiging van de ANBI status aan.

  Lees meer over Bestuur

  is een dienst van Notarian